ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Extraction of grape seed by supercritical carbon dioxide
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(4): 49-58
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Supercritical fluid extraction of grape seed oil was performed to study the effect of various parameters such as pressure (80–120 bar), temperature (40-50°C) and modifier concentration (10-30%) on the yield and composition of oil. Experiments were performed based on experimental design in three levels. The maximum yield of the oil was obtained by adding 30% of methanol as a modifier. The fatty acid composition of grape seed oil was analyzed by GC-MS using by a standard estimation method. Unsaturated fatty acids constitute about 70% of the oil, in conformance with respective literature.


Üzüm çekirdeğinin süperkritik karbondioksit ortamında ekstraksiyonu
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 4(24): 49-58

Üzüm çekirdeğinin süperkritik akışkan ortamında ekstraksiyonu, basınç (80–120 bar), sıcaklık (40-50°C) ve
modifiyer konsantrasyonu (%10-30) olmak üzere araştırılmıştır. Deneyler, 3 seviyede, deneysel tasarıma
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Maksimum yağ verimine %30 metanol ilavesiyle ulaşılmıştır. Yağ asitleri bileşimi GC-MS’de standart yağ asidi analiz yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Doymamış yağ asidi içeriği, literatürde belirtildiği gibi yağın yaklaşık %70’ini oluşturmaktadır.