ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Some popular normality tests for univariate distributions
1
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(4): 69-91
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The normal distribution has long been focal point of much of statistical study. Normality of an underlying data distribution can have an effect on the properties of estimation or inferential procedures. Although so important it was not before the introduction of the Shapiro-Wilk test that normality tests gained attraction. Today we encounter vast literature on these tests. Consequently, the normality tests such as Pearson’s in sqr b1, b2 and Fisher’s g1, g2 along with Shapiro-
Wilk’s W statistic have been indispensable outputs in statistical packages. In spite of this importance Turkish
literature has been lacking from these tests. Therefore the introduction of this topic is aimed at by taking up
normality tests such as Pearson and Fisher ones.


Tek değişkenli dağılımlarda normallik testleri
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 4(24): 69-91

Normal dağılıma uygunluk sınamaları özellikle Pearson, Fisher, Geary gibi İngiliz istatistikçileri tarafından 1930’lu yıllarda başlatılmasına rağmen bu konudaki yoğun ilgi ancak Shapiro ve Wilk’in 1965 yılında yayınladığı W testi ile başlamıştır. Bu tarihten sonra yapılan yayınların fazlalığı normallik testleri için
momentlere dayanan testler, ampirik dağılımın fonksiyonları ve regresyon-korrelasyon testleri şeklinde bir ayırımı da beraberinde getirmiştir. Bu konudaki çalışmaların sayıca fazlalığı ve konuya yoğun ilgi belirli normallik testlerinin İstatistik kitaplarında ve paket programlarında yer almalarını da sağlamıştır. Yabancı yazındaki bu gelişmeye karşın Türkçe yazında konuya ilişkin çalışmalar hemen hemen yoktur.
Burada Tümevarım İstatistik için vazgeçilmez bir öğe olan normal dağılım için Fisher ve Pearson basıklık ve
çarpıklık ölçüleri tanıtılarak normallik testlerinin ana hatları verilmeye çalışılacaktır.