ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Analytic hierarchy process for supplier selection problem in supply chain management: case study of a textile manufacturer firm
1Department of Industrial Engineering, Selçuk University, KONYA
2Department of Business Administration, Selçuk University, KONYA
Sigma J Eng Nat Sci 2006; 24(4): 100-109
Full Text PDF

Abstract

Supply Chain Management (SCM) offers some business solutions to companies in various sectors by increasing customer service while minimizing costs. Supply chains for suppliers, manufacturers, distribution centers, resellers, customers or any other members differs from each other depending on their business functions, goals, types of organizations etc. Thus, the definition of supply chain varies from one company to another. But in general, SCM can be defined as a complex business relations network that contains
synchronized efforts among these business entities to plan, control, coordinate and distribute raw materials, parts, subassemblies and finished goods from suppliers to ultimate customers. It can be strongly claimed that, the most important objective of SCM is to ensure production and delivery of products at the right diversity, with the right amounts, at the right time and to the right locations. In order to achieve this aim, some strategic decisions have to be made such as finding number of plants (manufacturing facilities, distribution centers,
cross-docks etc.) to be opened, defining location of these plants, choosing suppliers to use (called Supplier Selection Problem), determining transportation times and modes, and creating supply chain strategies. In this study, supplier selection problem in SCM is considered with the help of Analytic Hierarchy Process. A case study in a textile manufacturer is presented.


Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi seçimi problemine analitik hiyerarşi süreci yaklaşımı: bir tekstil imalatçısı işletme örnek olayı
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2006; 4(24): 100-109

Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) çeşitli sektörlerdeki işletmelere maliyetleri düşürürken müşteri hizmet seviyelerini yükselterek iş çözümleri sunmaktadır. Genel olarak TZY, tedarikçiler, imalatçılar, dağıtım merkezleri, perakendecilerden oluşan karmaşık iş ilişkileri ağındaki iş öğeleri arasındaki karşılıklı çabaların planlaması, kontrolü, koordine edilmesi, uyumlu hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. TZY’nin en önemli amaçlarından biri üretim ve dağıtımın doğru çeşitlilikte, doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru yerde gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için, açılacak tesislerin (fabrika, dağıtım merkezi vb.) belirlenmesi, tedarikçi seçimi gibi bazı stratejik kararların verilmesi gerekir. Bu çalışma da, Analitik Hiyerarşi Süreci yardımıyla, bir tekstil firmasında tedarikçi seçimi problemi ele alınmıştır.