ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Development of User-Defined Extension for the Simulation of Membrane Process in Aspen Hysys
1School of Chemical & Materials Engineering, National University of Sciences and Technology, Islamabad-PAKISTAN
2School of Engineering, University of Edinburgh, Edinburgh, EH9 3JL, Scotland-UNITED KINGDOM
Sigma J Eng Nat Sci 2017; 35(1): 35-45
Full Text PDF

Abstract

Membrane gas separation has gained an important place in process industry for various applications. ASPEN HYSYS is a widely used commercial simulation software for process flow design. However, there is no built-in unit operation available in ASPEN HYSYS for membrane processes. In this research work, a user-defined extension has been developed and implemented by using commercial process simulators ASPEN HYSYS. The module has been used for the design and simulation of membrane processes. The benefit of this user defined extension is that it can be easily linked with ASPEN HYSYS. A CO2 selective membrane has been used to separate CO2 from the flue gas as a case study. This work analyses the effect of two-stage membrane process, using different streams, and having different process configurations. The results have been verified with the data available in the literature. The proposed unit operation extension shows good agreement with published results.


Aspen Hysys İçinde Membran Sürecinin Simülasyon İçin Kullanıcı Tanımlı Uzatma Gelişimi
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2017; 1(35): 35-45

Membran gaz ayırma çeşitli uygulamalar için işlem sektöründe önemli bir yer edinmiştir. ASPEN HYSYS süreç akış tasarımı için yaygın olarak kullanılan ticari simülasyon yazılımıdır. Ancak, membran prosesleri için ASPEN Hysys mevcut yerleşik hiçbir ünitesi çalışma var. Bu araştırma çalışmasında, bir kullanıcı tanımlı uzatma geliştirilmiştir ve ASPEN Hysys ticari işlem simülatörleri kullanarak uyguladı. Modül membran proseslerinin tasarımı ve simülasyonu için kullanılır olmuştur. Bu kullanıcı tanımlı uzatma yararı kolayca ASPEN Hysys ile bağlantılı olmasıdır. Bir CO2 seçici membran bir vaka çalışması olarak baca gazından CO2 ayırmak için kullanılır olmuştur. Bu çalışma, farklı akışları kullanarak ve farklı süreç konfigürasyonları sahip, iki aşamalı zar sürecinin etkisini analiz eder. Sonuçlar literatürde mevcut verilerle teyit edilmiştir. teklif birim operasyon uzatma yayınlanan sonuçlarla iyi bir uyum göstermektedir