ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Influence of CFRP on the Strength of Retrofitted Rc Beams Without Stirrups
1Department of Civil Engineering, Yildiz Technical University, Esenler-ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2017; 35(1): 77-85
Full Text PDF

Abstract

Experimental investigations were conducted to study the behavior of reinforced concrete (RC) and steel fiber reinforced concrete (SFRC) beams retrofitted and strengthened with carbon fiber reinforced polymer (CFRP). Four beams, each of which has a longitudinal reinforcement ratio of 1.34% and a shear span-to-effective depth ratio of 2.5, were tested under mid-span concentrated loads. The specimens consisted of a RC beam, a SFRC beam with 2.0% volume fraction of steel fibers and their companion beams that were loaded up to a certain damage level and then retrofitted with CFRP. The retrofitted beams were intentionally designed to be incompatible with the minimum requirements given by the code for FRP design. However, test results show that the retrofitting with CFRP increases the ductility of RC beams significantly even under such incompatibility.


Onarılan Etriyesiz Betonarme Kirişlerin Dayanımında CFRP Etkisi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2017; 1(35): 77-85

Bu çalışmada, hasar görmüş betonarme ve çelik lifli betonarme kirişlerin onarımı ve karbon lifli polimer (CFRP) ile güçlendirilmesinin kiriş davranışına etkisi incelenmiştir. Kesme açıklığının kiriş etkili derinliğine oranı 2.5 ve çekme donatısı oranı %1.34 olan dört kiriş açıklık ortasından tekil yüklenerek test edilmiştir. Test elemanları yalnız çekme donatılı, hacimsel çelik lif oranı %2 olan kirişler ve bu kirişlerin belirli bir hasar düzeyine kadar yüklenerek hasar gören ve daha sonra onarımı ve CFRP ile güçlendirilen kirişlerden oluşmaktadır. Onarımı ve güçlendirilmesi yapılan kirişler FRP ile ilgili yönetmeliklerdeki FRP genişliği ve boşluğu sınırlarının altında tasarlanmıştır. Fakat test sonuçları onarılan ve yönetmelik sınırlarının altında tasarlanan CFRP ile güçlendirilmesi yapılan kirişlerin düktilitesinde de önemli artışlar olduğunu göstermiştir.