ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Curcumin, Increasing its Water Solubility by Ultrasound and Peg
1ITU Fen-Edebiyat Fakultesi, Maslak-ISTANBUL
2Department of Pharmacognosy/Phytochemistry, Faculty of Pharmacy, Bezmialem Vakıf University, ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2017; 35(1): 47-58
Full Text PDF

Abstract

Water solubility of curcumin is increased by PEG in ultrasound medium. Different PEG-curcumin complexes were prepared with and without using ultrasound at 250C. Curcumin concentrations of complexes were determined by UV. The surface charges of PEG-curcumin complexes were investigated by zeta measurements. Critical aggregate concentrations were determined from both UV and zeta potential measurements. Complexes prepared by ultrasound were found to be more compact and homogenous in both size and charge distribution and they also carried more curcumin. Antioxidant capacity of the complexes, determined by DPPH and FRAP methods, were higher than the capacity of curcumin itself.


Ultrases ve Peg Kullanilarak Kürküminin Sudaki Çözünürlüğünün Arttirilmasi
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2017; 1(35): 47-58

Kürküminin sudaki çözünürlüğü PEG ile ultrases ortamında arttırıldı. Farklı PEG-kürkümin kompleksleri ultrases ortamında ve ultrases kullanmayarak 25oC da hazırlandı. Komplekslerdeki kürkümin miktarı UV çalışması ile ölçüldü. PEG-Kürkümin komplekslerinin yüzey yükleri ölçüldü. Kritik agregat konsantrasyonu hem UV hem de zeta potansiyel ölçümlerinden belirlendi. Ultases kullanılarak hazırlanan komplekslerin daha homojen yapıda oldukları ve daha fazla kürkümin taşıdıkları görüldü . Komplekslerin antioksidan kapasiteleri DPPH ve FRAP metodları ile tayin edildi ve her iki metodun sonuçları da kürküminin kendi başına verdiği değerden yüksek çıktı