ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Antibacterial Activity of A Nanofiltration Membrane Functionalized with Stable Tio2 Nanoparticle Solution Prepared by Using Newly Modified Hydrothermal Method
1Bahcesehir University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Besiktas-ISTANBUL
2Yildiz Technical University, Environmental Engineering Department, Esenler-ISTANBUL
3Yildiz Technical University, Metallurgical and Materials Engineering Department, Esenler-ISTANBUL
4Namik Kemal University, Environmental Engineering Department, Corlu-TEKIRDAG
Sigma J Eng Nat Sci 2017; 35(1): 61-68
Full Text PDF

Abstract

Stable nanoparticle solution is the key parameter to obtain a uniform coating layer on the membrane surface without any aggregation for an efficient photocatalytic activity. In this study, a commercial titanium dioxide (TiO2, P25) was used to functionalize the nanofiltration (NF) membrane surface to be able to increase the water disinfection effects of the membrane. A polymer (Polyethyleneimine, PEI) bonding was used to be able to disperse TiO2 evenly in the solution by using newly modified hydrothermal method. Stability tests were conducted to test the stability of the nanomaterial in suspension. For surface coating, the NF membrane was incubated in contact with the uniform/stable nanoparticle solution. Contact angle measurements were conducted to evaluate the surface characteristic of the functionalized membrane and antibacterial tests were performed to evaluate the water disinfection effects of the functionalized membrane.


Yeni Geliştirilen Modifiye Edilmiş Hidrotermal Yöntem Kullanılarak Hazırlanan Stabil TiO2 Çözeltisi Ile Kaplanan Nanofiltrasyon Membranının Antibakteriyel Aktivitesi
1
2
3
4
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2017; 1(35): 61-68

Verimli bir fotokatalitik aktivite için membran yüzeyinde herhangi bir çökelme olmadan üniform bir kaplama tabakasının elde edilmesi için stabil bir nanopartikül çözeltisi hazırlayabilmek anahtar parametredir. Bu çalışmada, membranın su dezenfeksiyon etkisini artırabilmek için ticari olarak temin edilen titanyum dioksit (TiO2, P25) kullanılarak nanofiltrasyon membranı (NF) kaplanmıştır. Yeni geliştirilen modifiye edilmiş hidrotermal yöntem kullanılarak TiO2’in çözelti içinde homojen bir şekilde dağılmasını sağlayabilmek için polimer (Polyethyleneimine, PEI) bağlama kullanılmıştır. Nanomateryalin çözeltideki stabilitesini analiz edebilmek için stabilite testleri yapılmıştır. Yüzey kaplama için NF membranı üniform/stabil nanopartikül çözeltisinde bekletilmiştir. Kaplanmış membranın yüzey karakteristiğini belirleyebilmek için temas açısı ölçümleri yapılmış olup antibakteriyel testler ile de su dezenfeksiyon özellikleri değerlendirilmiştir.