ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Utilization of Shipboard as a Heat Exchanger in Ship Central Cooling System: A Numerical Analysis
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş-İSTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(3): 297-306
Full Text PDF

Abstract

A heat exchanger integrated to the central cooling system is used to cool the main engine in ships. Central cooling system serves a “sea water based” cooling option. The main focus of this study is to analyze the prospect of the shipboard to be used as a heat exchanger. 3-D CFD analysis (StarCCM+) results are compared with the results obtained by the SPH method implementing explicit time integration. The problem is also approached analytically by making certain assumptions and there is about 3% difference between the analytical and the numerical results.


Gemilerde Merkezi Soğutma Sistemi İçin Gemi Bordasının Bir Isı Değiştirici Olarak Kullanımı: Sayısal Bir Analiz
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 3(34): 297-306

Gemilerde ana makine soğutulmasında merkezi soğutma sistemine entegre olmuş bir ısı değiştirici
kullanılmaktadır. Merkezi soğutma sistemi deniz suyu kaynaklı bir soğutma seçeneği sunmaktadır. Bu çalışmada gemi dış kabuğunun deniz ile olan kontağından faydalanan bir ısı değiştirici kullanılması HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) yazılımı (StarCCM+) ve SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics) yöntemler yardımı ile deniz suyu sıcaklıklarında ısı transferi etkinlik analizleri yapılmıştır. Analitik olarak geometri incelenmiş elde edilen veriler sayısal sonuçlar ile %3 seviyelerinde bir yaklaşım göstermiştir.