ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Polymers in Vaccine Formulation
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(3): 439-451
Full Text PDF

Abstract

Synthetic peptides that bind to carrier polymer molecules to use recent vaccine technology can create a higher immune response, remain longer in biological systems and they may be more stable against degrading. This is why synthetic peptides are given to living systems either by creating a microatmosphere or a conjugate. In these systems where natural or synthetic polymers can be used; synthetic carriers have more advantage compared to natural carriers such as obtaining products with high purity yields, manipulating structure and the molecular weight as desired, creating specific effects with simple additions of various chemical groups to the structure. In this study, linear and spherical polymeric carrier were examined for synthetic peptide, several examples are given to polymeric carrier and examined immune response and their advantage.


Aşı Formülasyonunda Polimerler
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 3(34): 439-451

Polimerik taşıyıcı sistemler son dönemde aşı teknolojisinde sıklıkla kullanılan sentetik peptidlere, daha yüksek immün cevap oluşturabilme, biyolojik sistemde daha uzun süre kalabilme ve bozucu etkenlere karşı daha kararlı olabilme gibi avantajlar sağlar. Bu yüzden sentetik peptidler canlı sistemlere taşıyıcı mikroatmosferinde veya konjugat oluşturularak verilir. Doğal veya sentetik polimerlerin kullanıldığı bu sistemlerde sentetik polimerler yüksek saflıkta ürün eldesi, istenilen yapıda ve molekül ağırlığında sentezlenebilmeleri, çeşitli kimyasal grupların yapıya katılmasıyla spesifik etki oluşturmaları gibi avantajlara sahiptir. Bu çalışmada peptidler için küresel ve lineer yapılı polimerik taşıyıcılar incelenmiştir, taşıyıcı polimerlere çeşitli örnekler verilmiş, sistemlerin immün yanıta etkileri ve avantajları incelenmiştir.