ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Detection of Fecal Indicator Bacteria in Ship Ballast Water
1Yildiz Technical University, Department of Naval Architect and Marine Engineering, Yıldız-ISTANBUL
2Yildiz Technical University, Department of Environmental Engineering, Esenler-ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(3): 307-315
Full Text PDF

Abstract

Nowadays, discharge of ballast water is recognized as one of the greatest threats to the biodiversity of Sea of Marmara. In addition, transfer of pathogenic bacteria from ships' ballast water to ecosystem and coastal waters of Marmara Sea has negative impacts. In this study, presence of fecal indicator bacteria (FIB) and Salmonella spp. were investigated in the ships’ ballast water coming from different marine environments of Burgas-Bulgaria, Susa-Tunisia and Misratah-Libya to Marmara Sea. Membrane filtration method was used for the detection of FIB and Salmonella spp. in the samples. Based on the experimental results, presence of fecal indicator bacteria and Salmonella spp. were found to be over the International Maritime Organization (IMO) limit values. It is concluded that the uptake of ballast water from these areas and discharging to Marmara Sea could pose a serious threat to the coastal ecosystems and human health. Thus, development of national ballast water management procedure is urgently needed, especially for the future of the Marmara Sea.


Balast Suyunda Bulunan Fekal İndikatör Bakterilerin Belirlenmesi
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 3(34): 307-315

Günümüzde gemilerin farklı deniz/okyanuslardan aldıkları balast sularını Marmara Denizine basması,
Marmara Denizi'nin biyolojik çeşitliliği için büyük tehditler oluşturmaktadır. Ayrıca, gemilerin balast suları ile taşınan patojen bakteriler, Marmara Denizi'nin kıyı kesimlerini ve ekosistemini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışmada, Burgaz Bulgaristan, Susa-Tunus ve Misratah-Libya gibi farklı deniz ortamlarından balast sularını alarak Marmara Denizi'ne gelen gemilerin balast sularından alınan örnekler içerisindeki Fekal İndikatör Bakteri ve Salmonella spp. varlıkları incelenmiştir. Fekal İndikatör Bakteri ve Salmonella spp. varlığını tespit edebilmek amacıyla membran filtrasyon metodu kullanılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, Fekal İndikatör Bakteri ve Salmonella spp. miktarları Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından belirlenen standartların üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu bölgelerden alınan balast sularının Marmara Denizi’ne basılması; kıyı kesimleri, deniz ekosistemi ve insan sağlığı için tehdit oluşturabileceği ve aynı zamanda Marmara Denizi geleceği için, acilen Ulusal balast suyu yönetim prosedürünün geliştirilmesi gerekliliği sonucuna varılmıştır.