ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A Study on the Chemical Properties of Eugenol and Eugenol Acetate, Clove Essential Oils
1Kırıkkale University, Faculty of Education, Department of Primary Education, Science Education Division, Yahşihan-KIRIKKALE
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(3): 407-414
Full Text PDF

Abstract

Eugenol and eugenol acetate are a clove essential oil getting from hydrodistilltion of Syzygium aromaticum’s buds and leaves. It has antimicrobial, antioxidant, analgesic, anticancer activities and used for protecting foods from microorganisms , used as tradational medicine. Eugenol is eager to dissolve in blood and give reaction to radicalic forms of other moleculues. Because of that; It slows cancer cells formation by preventing the radicalic damage.


Karanfil Uçucu Yağlarından Eugenol Ve Eugenol Asetatın Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Çalışma
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 3(34): 407-414

Eugenol va Eugenol Asetat karanfilin tomurcuk ve yapraklarından hidrolizasyon ile elde edilen esansiyel bir yağdır. Gıdaları mikroorganizmalardan korumak için geleneksel olarak kullanılan antimikrobik, antioksidan, analjezik, anti-kanser aktiviteleri vardır. Eugenol kanda çözünürlüğü olan ve diğer moleküllerin radikalik formlarına karşı reaksiyon vermeye isteklidir. Bu özelliğinden dolayı radikalik hasarları önleyerek kanser hücrelerini yavaşlatmaktadır.