ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Antioxidant Effect of Catechin Loaded Polymeric Nanoparticle
1Yildiz Technical University, Faculty of Science and Letters, Department of Molecular Biology and Genetics, Esenler-ISTANBUL
2Yildiz Technical University, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Department of Bioengineering, Esenler-ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(3): 453-465
Full Text PDF

Abstract

Flavonoids are polyphenols compounds a structural class of mainly natural and a products of secondary
metabolism of plants. Flavonoids, which can be found in herbs and trees, act as natural chemopreventives
and anticancer agents [1]. As natural products, they have major importance for human life and also have a
widespread effect such as antioxidant, antinflammatory, anticarcinogen, antidiabetic [2, 3]. However, bioavailability of this polyphenolic antioxidant have limited because of their high water solubility [4], low absorption, permeability, stability, slow dissolution rate, and light-induced decomposition over time in the physiological medium. In recent years, various methods have been tried to overcome the limitations of flavonoids, including its incorporation into micels and nanoparticles.


Kateşin Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Antioksidan Aktivitesi
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 3(34): 453-465

Flavanoidler bitkilerin doğal ve ikincil metabolizma ürünlerinin başlıca yapısal sınıf oluşturan polifenol
bileşiklerdir. Doğal bileşikler olarak, Flavanoidler insan yaşamında büyük öneme sahiptir. Ve bununla
birlikte antioksidan, antienflamatuar, antikarsinojen, antidiyabetik gibi geniş bir etkinliğe sahiptir. Ancak, bu polifenolik bileşiklerin biyoyararlanılırlığı aşırı hidrofilik, düşük absorbsiyon, geçirgenlik, stabilite ve
çözünürlük göstermeme oranı ve fizyolojik ortamda ışığa maruz kaldığında degrade olmalarından dolayı
sınırlanmaktadır. Son yıllarda, Flavanoidlerin etkinliğini sınırlandıran problemlerin üstesinden gelmek için nanopartikül ve misel içerisine yükleme gibi çeşitli metotlar denenmektedir.