ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The Dynamical Behaviour of the Double - Shoes Brake Used in Elevators
1Yildiz Technical University, Department of Mechanical Engineering, Yıldız-ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(3): 379-390
Full Text PDF

Abstract

The double-shoe braking system used in elevators of buildings with the purpose of mechanical braking
behavior are used an experimental method for the preparation of the dynamic model in this study. The
double-shoe braking system is used in many mechanisms. The double –shoe braking system is a complex structure consisting of many parts, so that it is difficult to create a model with a theoretical approach to make the right contact definitions. Therefore, experiments were performed by creating experimental model in this study and the results of these experiments have shown that the structural noise and vibrations were significantly affected by the speed, and braking and take-off acceleration of the engine.


Asansörlerde Kullanılan Çift Pabuçlu Frenlerin Tasarımı
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 3(34): 379-390

Bu çalışmada, binalarda kullanılan asansörlerde mekanik frenleme amacıyla kullanılmakta olan çift pabuçlu fren sistemlerinin dinamik modellerinin hazırlanması için deneysel bir yöntem kullanılmıştır. Çift pabuçlu fren sistemi bir çok sistemde kullanılmaktadır. Çift pabuçlu fren sistemi bir çok parçadan oluşan kompleks bir yapıdadır. Bu durumda doğru kontak tanımları yapıp teorik yaklaşımlarla model oluşturmak oldukça güçtür. Bu nedenle, bu çalışmada deneysel model oluşturularak, deneyler yapılmış ve deney sonularına göre yapısal gürültü ve titreşimlerin, tahrik motoru hızından, duruş ve kalkış ivmelerinden oldukça etkilendiği gözlenmiştir.