ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Operational Planning and Optimization Systems İn Public Transport Operators
1Sakarya University, Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Sakarya
2Sakarya University, Institute of Natural Sciences, Sakarya
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 67-78
Full Text PDF

Abstract

Public transport system consists of different components such as roads, vehicles, stops, facilities, driver personnel and passengers. It is necessary to do comprehensive plannings for each components of transportation system. Physical components such as roads, vehicles, facilities etc. are the main infrastructures required to realize public transport service and necessitate highest investments. Thus, planning must start already before infrastructure investments for a successful public transport system. This first step is described as transport planning. Secondly, timetable and operational planning must be performed in order to make optimum use of resources for a successful operation. This planning step to increase the performance and efficiency of operation is named as resource planning and optimization or operational planning and optimization. In this paper, a work for operational planning and optimization was carried out for various cities in Turkey. It was explained how operators can plan their vehicle and driver resources optimally by using planning and optimization software. Furthermore, many topics such as tracking vehicle maintenance intervals, maximization of driver satisfaction, informing passengers about planned departure times at stops, planning for extreme cases, decision making for right investments, integration with the fleet management and ticketing system are touched upon as well as the results were evaluated.


Toplu Ulaşım Operatörleri İçin Operasyonel Planlama ve Optimizasyon Sistemleri
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 67-78

Toplu taşıma sistemi; yol, araç, tesisler, durak, işletme personeli ve yolcu gibi önemli bileşenlerin bir araya gelmesinden oluşur. Başarılı bir toplu taşıma sistemi gerçekleştirmek için sistemi oluşturan tüm bileşenler için kapsamlı planlamaların yapılması gerekmektedir. Toplu taşıma faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan altyapı yani yol, araç ve tesisler gibi fiziki bileşenler en pahalı yatırımlardır. Bu sebeple başarılı bir toplu taşıma sistemi için planlamaya altyapı yatırımları yapılmadan önce başlanmalıdır. İlk aşamada yapılması gereken planlama ulaşım planlaması olarak tarif edilmektedir. Ulaşım planlamasının ardından kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına yönelik olarak sefer planlaması ve işletme planlaması çalışmalarının mutlaka yapılması gerekmektedir. İşletmenin performasının ve veriminin artırılmasına yönelik olarak yapılan bu planlama çalışmalarına kaynak planlaması ve optimizasyonu ya da işletme planması ve optimizasyonu adı verilmektedir. Bu çalışmada, işletme planlaması ve optimizasyonu ağırlıklı bir planlama çalışması Türkiye’nin çeşitli şehirleri için yapılmıştır. İşletme planlaması ve optimizasyonu yazılımları kullanılarak toplu taşıma işletmelerinin araç ve personel kaynaklarını nasıl en iyi şekilde kullanacakları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunun yanında araçların bakım periyotlarının takip edilmesi, işletme personelinin memnuniyetinin artırılması, duraklarda bekleyen yolculara seferlerle ilgili en sağlıklı bilgilerin verilmesi, olağan üstü durumlarda en iyi işletme planının en kısa sürede belirlenmesi, doğru yatırımların yapılması ve işletme planlarının filo yönetim sistemi ve ücret toplama sistemi ile entegrasyonu gibi pek çok konuda Türkiye için çeşitli örnekler üzerinde çalışmalar yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.