ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Automated Vehicle Scheduling System: A Case Study of Metrobus System
1Yildiz Technical University, Department of Industrial Engineering, ISTANBUL
2Istanbul Sehir University, Department of Industrial Engineering, ISTANBUL
3Istanbul Electricity, Tramway, and Tunnel General Directorate (IETT), ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 1-7
Full Text PDF

Abstract

Multiple Depot Vehicle Scheduling Problem (MDVSP) is the problem of preparing vehicle schedules, a task of public transport companies. MDVSP is solved to decide on daily duties of vehicles emanating from multiple depots. It aims to minimize number of vehicles used and total deadhead kilometers. Since there are large number of trips to be covered by vehicles emanating from multiple depots, manually prepared vehicle schedules are usually far from optimality. Therefore, using automatic scheduling systems can reduce number of vehicles used and total deadhead kilometers. In this study, 6254 daily trips belong to 2014-2015 Winter Timetable of IETT General Directorate’s Metrobus System are assigned to 476 vehicles instead of existing 496 vehicles by solving a Single Depot Vehicle Scheduling Problem (SDVSP) model, actually a reduced model of MDVSP. As further study, Lagrangian relaxation is going to be used to solve MDVSP to minimize total deadhead kilometers.


Otomatik Araç Çizelgeleme Sistemi: Metrobüs Sistemi İçin Bir Öneri
1
2
3
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 1-7

Çok Garajlı Araç Çizelgeleme Problemi (ÇGAÇP), toplu ulaşım işletmelerinin hazırlamakla yükümlü oldukları araç çizelgelerinin oluşturulmasında karşılaşılan bir problemdir. Birden fazla garajda park etmekte olan araçlardan her birinin günlük sefer tarifesinde yer alan servislerden hangilerini gerçekleştireceğine karar vermek için çözülmektedir. Gün içerisinde kullanılan araç sayısını ve yapılan ölü kilometreyi enküçüklemeyi amaçlar. Uygulamada çok sayıda servis, garaj ve otobüs olmasından dolayı elle üretilen araç çizelgeleri optimumdan uzak olmaktadır. Bu nedenle bu çizelgelerin bilgisayar yardımıyla hazırlanması hem araç sayısı hem de ölü kilometre maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında Metrobüs Sistemi için planlanan kış-işgünü sefer çizelgelerinde yer alan 6254 sefer için ÇGAÇP, Tek Garajlı Araç Çizelgeleme Problemi’ne (TGAÇP) dönüştürülmüş, aynı sayıda servisin Kurum’un kullandığı 496 araca karşılık 476 araçla yapılabileceği tespit edilmiştir. İkinci aşama olaraksa Lagrangian gevşetmesinden yararlanılarak ÇGAÇP çözülecek, ölü kilometre enküçüklemesi de sağlanacaktır.