ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Evaluation of Park and Ride Facilities in Istanbul Using Geographic Information Systems (GIS)
1Yıldız Technical University, Department of Civil Engineering, Transportation Division, ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 79-88
Full Text PDF

Abstract

The economic growth affects the transportation in such a way that causes traffic problems as well as congestion especially for developing countries. Many different parameters caused the traffic congestion such as insufficient transportation, network infrastructure, network capacity, unexpected increase in traffic demand, unplanned and rapid urbanization, and failure in use of the existing capacity. Essentially, integration of various mode is important to handle the high traffic demand. Park and Ride (PnR) facility is an important application in urban transport planning, that have public transportation priority, because it integrates the private car and public transportation to decrease traffic congestion and the environmental effect of traffic within the downtown. Istanbul Metropolitan Municipality affiliates ISPARK operated PnR facilities in Istanbul. This study examines PnR facilities located in Istanbul using Geographic Information System (GIS). These PnR facilities are classified according to their capacity, connected public transport mode (bus, subway, and maritime) and turnover rates. PnR facilities are evaluated using GIS with these parameters and recommendations are presented for PnR facilities location and integration with other transportation systems.


Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak İstanbul Park-Et Devam-Et Tesislerinin Değerlendirilmesi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 79-88

Trafik sıkışıklıklarının oluşma sebepleri yetersiz ulaşım ağı, kapasitenin yeterli oranda kullanılamaması, plansız olarak hızlı büyüme, özel araç kullanımına olan talebin yüksek olması gibi birçok farklı parametreye bağlı olmakta ve ekonomide oluşan hızlı büyüme ulaşım problemini de beraberinde getirmektedir. Yoğun ulaşım talebinin karşılanabilmesi için farklı ulaşım türlerinin entegre edilmesine gereksinim duyulmaktadır. Toplu taşıma öncelikli kentsel ulaşım planlarında kullanılan uygulamalardan biri de “Park Et-Devam Et - PnR” tesisleridir. İstanbul’da toplu taşıma sistemi ile özel araçların entegre olduğu noktalarda bulunan park-et devam-et tesisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK tarafından işletilmektedir. Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak, İstanbul’da bulunan PnR tesisleri incelenecektir. Söz konusu tesislerin kapasite, entegre olduğu toplu taşıma sistemi, devinim gibi farklı parametrelere göre sınıflandırmaları yapılacaktır. Elde edilen sonuçlara göre, PnR tesislerinin kapasite, devinim, entegre olduğu toplu taşıma sistemi ve konumuna bağlı olarak değerlendirmeleri yapılarak ileriye yönelik, PnR tesislerine ilişkin öneriler sunulacaktır.