ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Experimental Design for Bending Strength Aluminum Honeycomb Structure
1Automotive Technology Program, Technical Sciences Vocational School, Amasya University, AMASYA
2Mechanical Engineering Department, Technology Faculty, Selcuk University, KONYA
3Mechanical Engineering Department, Engineering Faculty, Selcuk University, KONYA
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(4): 555-561
Full Text PDF

Abstract

In this study, a Taguchi model was formed for the three point bending test behaviors of aluminum
honeycomb composite structures. Effect of the three independent variables (cell width, cell height and
adhesive) on the dependent variable (bending forces) was determined using mix design L16(4*1 2*2)
orthogonal series. As a result of the experiments, bending force values were measured. As a result of Taguchi analysis according to 'better than most' solution approach, bending force value was concluded to be optimum with the use of 58.59 S/N ratio A1 B2 C1 level namely, primary 6.78 mm for cell width and secondary 30 mm for cell height and primary epoxy adhesive. Order of importance according to S/N answer table for force factor was ordered as cell width, cell height and adhesive. 95% was significant for the force values of the factor and levels selected in ANOVA results.


Alüminyum Honeycomb Yapılarda Eğilme Mukavemeti İçin Deneysel Tasarım
1
2
3
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 4(34): 555-561

Bu çalışmada alüminyum honeycomb kompozit yapıların eğilme davranışlarına yönelik bir Taguchi modeli oluşturulmuştur. Üç bağımsız değişkenin (hücre genişliği, hücre yüksekliği ve yapıştırıcı), bağımlı değişkene(eğilme kuvvetleri) etkisi karışık dizayn L16(4*1 2*2) ortogonal dizi kullanılarak belirlenmiştir. Deneyler sonucu eğilme kuvvet değerleri ölçülmüştür. Yapılan en yüksek en iyi çözüm yaklaşımına göre Taguchi analizi sonucu 58,59 S/N oranı 1 2 1 seviyesi yani hücre genişliği için birinci seviye 6,78 mm, hücre yüksekliği için ikinci seviye 30 mm ve birinci seviye epoksi yapıştırıcı kullanılması ile eğilme kuvvet değerinin optimum olacağı sonucuna varılmıştır. Kuvvet faktörü için S/N cevap tablosuna göre önem sırası hücre genişliği, hücre yüksekliği ve yapıştırıcı olarak sıralanmıştır. ANOVA sonuçlarında seçilen faktör ve seviyelerinin kuvvet değerleri için %95 anlamlı olduğu sonucu elde edilmiştir.