ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Product Development By Hoshin Kanri Approach: An Application In Retail Sector
1Istanbul Technical University, Management Faculty, Industrial Engineering Department, Maçka-İSTANBUL Migros Ticaret A.Ş., Research and Development Center
2Istanbul Technical University, Management Faculty, Industrial Engineering Department, Maçka-İSTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(4): 563-575
Full Text PDF

Abstract

Organizations have to pay attention on increasing customer expectations in a competitive environment. While product variety is increasing, in parallel product life cycles are decreasing. Customers also expect custom features on products. To handle with all these compelling challenges; organizations try to guarantee that every action taken on operational and tactical levels are just for strategic goals. Influence on total product cost at early design phase is another way of coping. Strategic planning and integrated product and process design and development issues are considered together in this paper. A road map is developed which begins from generation of strategic goals and ends with selection of alternative concept design phase. Finally first part of this road map is implemented for a retail organization.


Hoshin Kanri Sistematiği Yardımıyla Ürün Geliştirme: Perakende Sektöründe Bir Uygulama
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 4(34): 563-575

Artan müşteri beklentileri ve ürün çeşidi ile kısalan ürün ömürleri günümüz organizasyonlarının çözüm
üretmesi gereken birincil problemlerdendir. Organizasyonun her aşamasında yapılan her türlü faaliyetin şirketin stratejik amaçlarına hizmet etmesini garantilemek ve ürün maliyetlerine daha tasarım
aşamasındayken etki etmek bu problemle başa çıkma yollarındandır. Bu çalışmada şirketin stratejik planları
ile ürün geliştirme yönetimi konusu birlikte ele alınmıştır. Şirketin stratejik amaçlarının oluşturulmasından, bu amaçlarla konuşan ürün ve süreç geliştirme projesi için üretilmiş alternatif tasarımlardan birinin seçimi aşamasını da kapsayan bir yol haritası tasarlanmıştır. Son olarak tasarlanan bu yol haritasının birinci aşaması perakende sektörü için uygulanmıştır. Metodolojinin diğer aşamaları ise proje planı şeklinde gösterilmiştir.