ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Preparation of Gas Concrete Materials From Various Industrial Waste
1Yildiz Technical University, Faculty of Chemical and Metallurgical Enginnering, Chemical Engineering Department, Esenler-ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 34(4): 545-553
Full Text PDF

Abstract

Construction materials are being used primarily for the humans’ basic shelter needs since the beginning of history. Also, construction sector continues to evolve with the constantly advancing technology and it is one of the most important and largest sectors together with textile and food in the world. Gas concrete, which is a type of lightweight concrete’s, usage has increased due to its minimal energy losses and light weight. With the additives that uses in gas
concrete and creating pores with them, the structure can gain lightness and insulating properties. In this study, the gas concrete samples have been prepared with different methods using various industrial wastes as aggregate. Two different mixing types including by hand and with mechanical stirrer were used to see the impact of mixing type to the strength. Characterization and compressive strength values of the prepared samples were determined by comparing the best aggregate types. Gas concrete has been prepared both under the pressure and temperature in autoclaved conditions and the room conditions separately to see the effect of using the autoclave.
According to analysis result, the gas concrete sample prepared from Afsin Elbistan fly ash and sand mixture had the best compressive strength of 1.09 N/mm2 and it was classified as G1 class regarding to TS 453.


Çeşitli Endüstriyel Atıklardan Gaz Beton Üretimi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; 4(34): 545-553

Yapı malzemeleri insanlık tarihinin başlangıcından beri, insanlık için temel ihtiyaç olan barınma başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmakta ve ilerleyen teknoloji ile sürekli gelişmeye devam etmektedir. Yapı sektörü, tekstil ve gıda sektörleri ile birlikte tüm dünyada en önemli ve en büyük sektörlerden biridir. Bir hafif beton çeşidi olan gaz
betonun, enerji kayıplarını en aza indirme ve hafif olması gibi özellikleri nedeni ile yüksek yapıların inşaasında ve deprem bölgelerindeki kullanımı artmıştır. Gaz betonlarda kullanılan katkı maddeleri ile yapıda gözenek oluşturularak malzemeye hafiflik ve yalıtım özellikleri kazandırılmaktadır. Çalışma kapsamında agrega olarak çeşitli sanayi atıkları kullanılarak farklı karışımlarla ve yöntemlerle gaz beton numuneleri hazırlanmıştır. Elle ve manyetik karıştırıcı ile karıştırma olmak üzere iki farklı karıştırma yöntemi uygulanmış ve karıştırma işleminin mukavemet üzerindeki etkisi incelenmiştir. Hazırlanan örneklerin karakterizasyon analizleri ile basınç mukavemet testleri gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak, kum ve atıklardan hazırlanan karışımlar, kürlenme işlemi için otoklavda bekletilerek basınç mukavemet değerleri tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Afsin Elbistan uçucu külü ve kum karışımından hazırlanan gaz beton numunesi 1.09
N/mm2’lik en iyi mukavemet değerine sahip olduğu ve TS 453’e göre sınıfı G1 olarak bulunmuştur.