ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Weighting the Risks for Nuclear Power Plants Using AHP and ANP Methodologies
1
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 207-217
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Risk assessment and management of nuclear power plants is a difficult process. This process is pretty much the reason why it is difficult is that the number of the variable is unclear. To resolve this problem, in the sense of verbal and quantitative are not sufficient to implement the security management system security risk assessment is also essential in today'sworld has become. Criteria for the evaluation of nuclear facility security risk assessment instrument in ourwork, the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP) was established through preliminary evaluation in the evaluation methods through the use of the theory of. As a result of the finding sobtainedand comparisons were made between there sults of the evaluation methods. Benefited from these methods and the evaluation indicator information item sand the effects of a consistent estimate of the status of a nuclear power plant safety has become available for sustenance.


Nükleer Enerji Santralleri İçin AHP ve ANP Yöntemi Kullanılarak Risklerin Ağırlıklandırılması
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 207-217

Nükleer enerji santrallerinde risk değerlendirilmesi ve yönetimi oldukça zor bir süreçtir. Bu sürecin zor olma sebebi değişken sayısının oldukça fazla ve belirsizliğin olmasıdır. Bu problemi çözümlemek için sözel manada güvenlik yönetim sistemi uygulamak günümüz dünyasında yeterli olmamakta ve kantitatif güvenlik risk değerlendirilmesi de zaruri hal almıştır. Nükleer tesisi güvenlik risk değerlendirme gösterge kriterlerinin değerlendirilmesi yaptığımız çalışmada Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Analitik Network Prosesi (ANP) yöntemleri vasıtasıyla değerlendirme teorisinin ön değerlendirmede kullanılmasıyla kurulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda değerlendirme sonuçları elde edilmiş ve yöntemler arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu yöntemler değerlendirme gösterge bilgilerinden yararlanılması ve öğelerin etkin ve nükleer santral güvenlik durumunun tutarlı olarak tahminleştirilmesi için kullanılabilir hale gelmiştir.