ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Investigating the Effect of Modeling Approaches on Earthquake Behavior of Historical Masonry Minarets - Bursa Grand Mosque Case Study
1
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 123-136
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Earthquakes are considerable threats to historically and culturally significant buildings in Turkey, with its active tectonics and seismicity. Because of this, special care has to be taken for the protection and preservation of these structures against earthquakes for generations to come. Minarets are sensitive to strong winds along with earthquakes because of their slenderness. So, it is important to investigate behaviours of old and historically significant minarets under seismic forces. As an example of investigation and analysis of these structures subject to earthquake forces with the use of different structural modeling approaches, the eastern minaret of "The Grand Mosque" in Bursa, Turkey has been modeled in Sap2000 structural analysis software with the use of finite element method. Four different finite element models were produced for the analysis of this minaret and the modal analysis of all of them were carried out. With the use of acceleration data records taken during Kocaeli (1999) earthquake from the seismometer station closest to Bursa Grand Mosque, detailed seismic performance analyses were carried out in accordance with the four separate models. These separate analyses were used to investigate the differences of structural behaviour between different structural modeling approaches.


Tarihi Yığma Minarelerin Modelleme Yaklaşımlarının Deprem Davranışına Etkisinin İncelenmesi – Bursa Ulucami Örneği
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 123-136

Deprem ülkemizdeki tarihi ve kültürel birçok zenginliği tehdit etmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki tarihi yapıların depreme karşı korunarak, gelecek kuşaklara özellikleri bozulmadan aktarılabilmesi gerekmektedir. Minareler, geometrik yapıları itibari ile deprem ve rüzgâr gibi dinamik etkilere karşı narin yapılardır. Bu nedenle tarihi minarelerin deprem etkisi altındaki davranışlarının incelenmesi önem arz etmektedir. Tarihi yapıların modelleme yaklaşımlarının deprem davranışına etkisinin değerlendirilmesi amacı ile Bursa Ulu Camii’nin doğu minaresinin 4 farklı modeli oluşturulmuştur. Modeller sonlu elemanlar yöntemi ile Sap 2000 yapısal analiz programında oluşturularak analizleri yapılmıştır. Öncelikle yapıların modal analizleri yapılarak mod şekilleri belirlenmiştir. Daha sonra 1999 Kocaeli Depremi’nin Bursa Tofaş istasyonundan alınmış olan ivme kayıtları kullanılarak zaman tanım alanında dinamik analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarının karşılaştırmaları yapılarak, minarelerin deprem etkisi altındaki dinamik performansları ile modellemede göz önüne alınan yaklaşımların yapısal davranışa olan etkileri değerlendirilmiştir.