ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
An Overview of Horizontal Traffic Calming Systems That Are Not Currently in Use in Turkey
1
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 137-151
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Various traffic calming applications, that are able to reduce vehicle speeds, traffic problems (accidents, congestion, etc.), and related externalities, are in practice in the USA and UK. They also provide aesthetics in streets and improve safety for pedestrians and cyclists. While these traffic calming schemes are effectively used in the developed countries, unfortunately, in Turkey their use is partial and mistakes are made in thee implementation, hence the intended benefits are not fully achieved. In the present paper however it has been highlighted, with reasons, that only the vertical traffic calming applications are known in Turkey and the necessary critical information about the horizontal traffic calming devices are given. By means of this, authorities in the country, who are in charge of road safety and speed management, are encouraged to adapt horizontal instead of vertical speed reducers. Besides, within the scope of the paper, it was attempted to close the gap in the literature through the wide range of coverage of especially the horizontal traffic calming material.


Türkiye’de Henüz Uygulanmayan “Yatay Hız Kesiciler” Üzerine Bir Literatür Taraması
1Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, ANTALYA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 137-151

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere gelişmiş ülkelerde araçların hızlarını, trafik problemlerini (kaza sayısı, tıkanıklık vb.) ve buna bağlı gürültü kirliliğini azaltabilen, sokaklara estetik bir görünüm verebilen, yayalar, bisikletler ve araçlar için güvenliği arttırabilen farklı özelliklerde trafiği sakinleştirme uygulamaları kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaygın ve efektif bir şekilde kullanılan trafiği sakinleştirme uygulamaları ne yazık ki ülkemizde kısmi ve oldukça yanlış şekillerde uygulanmakta ve dolayısıyla da istenilen fayda sağlanamamaktadır. Bu çalışma kapsamında, ülkemizde trafiği sakinleştirme uygulamaları denildiğinde sadece düşey hız kesicilerin bilindiğine ve kullanıldığına dikkat çekilerek ülkemizde henüz tam olarak bilinmeyen yatay hız kesiciler hakkında kritik bilgiler verilmiştir. Ülkemizde şehiriçi yol güvenliği ve hız yönetiminden sorumlu yetkililer çalışma içerisinde verilen bu bilgiler ile düşey hız kesiciler yerine yatay hız kesicileri kullanma konusunda teşvik edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında yapılan geniş literatür taraması ile ülkemizde trafiğin sakinleştirilmesi ve özellikle yatay hız kesiciler hakkındaki mevcut literatür açığı da kapatılmaya çalışılmıştır.