ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Investigation of Seismic Behavior of Vertical Block Type Quay Wall
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 153-163
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Block type quay walls are widely used port structures in the world. In this study two types of vertical block type quay walls with different block size exposed to seismic loading were investigated experimentally. The block ratios of Type I and Type II vertical wall models are B/H=2 and 1.5, respectively. Each wall had six blocks. The tests were conducted in the shaking tank with two different harmonic seismic loadings and the behaviors of these two walls were investigated comparatively.


Düz Bloklu Rıhtım Duvarlarının Deprem Etkisindeki Davranışının İncelenmesi
1MAG Mühendislik, Orhantepe Mah. Orhangazi Cad. Kefeli Sok. No:1 Dragos Kartal, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 153-163

Bloklu tip rıhtım yapılan dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan liman yapılandır. Bu çalışmada farklı blok boyutlarına sahip iki tip düz bloklu rıhtım yapısının deprem etkisindeki davranışı deneysel olarak araştırılmıştır. Tip I ve Tip II olarak adlandırılan iki farklı duvar modeli her biri sırasıyla B/H=2 ve 1.5 oranlarına sahip altışar blok elemanından oluşmaktadır. Sarsma tankında iki farklı sinüzoidal harmonik sarsma koşulunda çalışılarak bu iki tip yapının davranışları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.