ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
The Effects of Quality Cost, Inventory and Capacity Limits on Sustainable Product Variety
1
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 219-241
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Increase in diversity of customer needs cause transformation of mass marketing to target marketing. Companies demanding competition advantage provide different products for diversified customer needs and try to survive on the market. The increasing number of product portfolio makes product management harder, increases quality and production costs, and increase customer hesitation and dissatisfaction. Hence, companies need to restraint products which are provided. Companies head towards product optimization in order to find optimal product number for customer satisfaction. Additionally, companies follow environmental and social parameters in addition to financial parameters and sustainability applications are getting common. Different from previous studies, this paper presents a model in order to determine and analyze environmental, social and economic parameters simultaneously. In this study, analysis for sustainable product preference and stocking area, quality cost, production limits are studied. Their effects on SKU number and product selection is investigated. Besides, the analysis for product selection is presented as the sustainability sensitivity of customer increases.


Kalite Maliyeti, Envanter ve Kapasite Kısıtlarının Sürdürülebilir Ürün Çeşitliliğine Etkisi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 219-241

Müşteri ihtiyaçlarındaki çeşitliliğin artması Kitlesel Pazarlama yaklaşımının Hedef Pazarlama yaklaşımına dönüşmesine neden olmaktadır. Rekabet avantajı oluşturmak isteyen firmalar müşteri ihtiyaçlarına göre farklı ürünler sunmakta ve pazardaki devamlılıklarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Firmaların büyüyen ürün portföyleri, ürünlerin doğru yönetilmesini zorlaştırmakta, kalite ve üretim maliyetlerini yükseltmekte ve müşteri tercihlerinde kararsızlıkların ve müşteri memnuniyetsizliklerinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum firma tarafından sunulan ürün sayısının sınırlandırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Firmalar müşteri memnuniyetini sağlayacak ürün sayılarını bulmak için ürün sayısı optimizasyonuna yönelmektedir. Ayrıca, finansal parametrelerin yanı sıra çevresel ve toplumsal göstergeler ön plana çıkmakta ve artan bir uygulama alanı bulmaktadır. Bu çalışmada önceki ürün çeşitliliği optimizasyon problemlerinden farklı olarak, çevresel, sosyal ve ekonomik parametreleri birlikte değerlendiren bir model oluşturularak analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada stok alanı, kalite maliyeti, üretim limitlerinin ürün çeşidi ve müşteri tercihine olan etkisi incelenmiştir. Ayrıca, müşterilerin sürdürülebilirlik hassasiyetleri arttığında ürün tercihlerine yönelik değerlendirmeler ortaya konulmuştur.