ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A Robust Stability Test for Bimodal Systems
1Department of Control and Automation Engineering, Yildiz Technical University, Esenler, İSTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 253-260
Full Text PDF

Abstract

This paper studies robust stability problem for bimodal systems with continuous vector field. Firstly, a corollary is presented to construct common quadratic Lyapunov function to check the robust stability of the related system with norm-bounded uncertainties. Then, a mechanical system in bimodal configuration is provided and the switching mechanism of the system is simulated with nominal and norm-bounded uncertain parameters. The effectiveness of the study is demonstrated with simulation studies on spring-mass-damper system.


Bimodal Sistemler İçin Gürbüz Kararlılık Testi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 253-260

Bu çalışmada sürekli vektör alanına sahip çift durumlu sistemler için gürbüz kararlılık testi incelenmiştir. Çift durumlu sistemlerin normu sınırlı belirsizlikler içermeleri durumunda kararlı olup olmamalarının test edilmesi için doğrusal matris eşitsizliklerinin tanımlılığı üzerinden bir kriter geliştirilmiştir. Daha sonra geliştirilen kararlılık kriteri ile literatürde kullanılan, çift durumlu yapıda modellenmiş, mekanik bir sistem için kararlılık durumu test edilmiştir. Ayrıca, aynı model üzerinde değişken belirsizlik durumu da incelenip, bulunan kararlılık şartının etkin bir araç olduğu grafik sonuçları üzerinden yorumlanmıştır.