ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Low rank approximate solutions obtained from a different application of global arnoldi method
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(1): 34-42
Full Text PDF

Abstract

The aim of this paper is to examine a numerical method for the computation of approximate solution of the continuous-time algebraic Riccati equation using Krylov subspace matrix. First of all, Global Arnoldi process is initiated to construct an orthonormal basis. In addition, Krylov subspace matrix is employed as projection
method because it is one of the frequently referred method in the literature. Lastly, some numerical examples are given in order to explain how this method works.


Global arnoldi metodunun farkli bir uygulamasindan elde edilen düşük rankli yaklaşik çözümler
1Haliç Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Türkçe İşletme Bölümü, Beyoğlu-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 1(31): 34-42

Bu çalışmanın amacı Krylov alt uzay matrisi yardımıyla sürekli cebirsel Riccati denklemlerinin yaklaşık çözümünün hesaplanmasında kullanılan nümerik bir metodu incelemektir. İlk olarak ortanormal taban oluşturmak için global Arnoldi süreci başlatılmış, ayrıca literatürde sıklıkla başvurulan izdüşüm metotlarından
biri olduğu için izdüşüm yöntemi olarak Krylov alt uzay matris kullanılmıştır. Son olarak, bu metodun nasıl çalıştığını açıklamak amacı ile bazı nümerik örnekler verilmiştir.