ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Synthesis of barium metaborate from boric acid with microwave assisted method
1
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(1): 63-72
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Barium metaborate (BaO.B2O3 /BaB2O4) is a very often used additive that uses in dyes, plactics, textile, rubber, glue industry and for protection of wood meterials but it doesn’t produce in Turkey. β-barium metaborate crystal, the low-temperature phase of barium metaborate, is a non-linear optical crystal which has perfect properties. In this experimental study, microwave assisted synthesis was examined to produce barium
metaborate for the first time. The experiments were carried out by microwave power level in 270W, 360W and 600W with 1,2,3,4 and 5 min. reaction times. The effects of microwave power level and reaction times changes on the production yield were determined. The 86% production yield was reached in reaction
conditions of 360W and 3 min. After the heat treatment in 620 °C, the powder which has the same crystal phase with β- BaB2O4 was produced.


Mikrodalga destekli yöntem ile borik asitten baryum metaborat üretimi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 1(31): 63-72

Baryum metaborat (BaO.B2O3 / BaB2O4) boyalarda, plastik, tekstil, kauçuk, yapıştırıcı sanayinde ve ahşap ürünlerin korunmasında çok kullanılan bir katkı maddesidir, ancak henüz ülkemizde üretimi mevcut değildir.
Baryum metaboratın düşük sıcaklık formu olan β- BaB2O4 kristali mükemmel özelliklere sahip doğrusal olmayan optik bir kristaldir. Bu çalışmada baryum metaboratın ilk kez, mikrodalga destekli yöntem ile üretimi
incelenmiştir. 270W, 360W ve 600W’lık mikrodalga güç seviyelerinde, 1, 2, 3, 4, ve 5dk’lık reaksiyon sürelerinde deneyler yapılmıştır. Mikrodalga güç seviyesi ve reaksiyon süresindeki değişimlerin üretim verimi üzerindeki etkileri belirlenmiştir. 360W ve 3dk’lık reaksiyon şartlarında %86’lık üretim verimine ulaşılmış ve elde edilen numunenin 620 °C’de kalsinasyonu sonunda β- BaB2O4 kristal fazına sahip toz ürün elde edilmiştir.