ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Investigation of Biogas Production Potential and Adaptation to Cattle Manure of Anaerobic Flocular Sludge Seed
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2016; 7(): 183-190
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, investigation of biogas production potential and adaption to cattle manure (CM) of flocular sludge seed that was supplied from the wastewater treatment plant digester. The study was carried out with five laboratory scale anaerobic reactors and two bottles of 6.15 L and 1.5 L capacity, respectively. According to the results of the study, adaptation to CM of sludge seed has been realized within a short time such as 3-5 days. It was obtained that biogas production of sludge seed of 3 L was 7 L as a cumulative in 31 days. During this process, an average of about 17 L biogas production has been observed to the volume of the reactors at 6.15 L. Methane production is obtained about 0.35 L CH4/g CODremoval. According to these data, flocular sludge seed was found to be a suitable seed for the system which established for the purpose of anaerobic digestion of CM.


Anaerobik Floküler Aşı Çamurunun Büyükbaş Hayvan Gübresine Adaptasyonu ve Biyogaz Üretim Potansiyelinin İncelenmesi†
1Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, ADIYAMAN
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2016; (7): 183-190

Bu çalışmada atıksu arıtma tesisi çamur çürütücülerinden temin edilen floküler aşı çamurunun büyükbaş hayvan gübresi (BBHG) atıklarına adaptasyonu ve biyogaz üretim potansiyeli incelenmiştir. Çalışma 5 adet 6.15 L laboratuvar ölçekli anaerobik reaktör ve 2 adet 1.5 L pet şişe ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre 3-5 gün gibi kısa bir süre içerisinde aşı çamurunun BBHG’ne adaptasyonu gerçekleşmiştir. 3 L aşı çamurunun 31 gün süre içerisinde toplamda 7 L biyogaz ürettiği hesaplanmıştır. Bu süreç içerisinde 6.15 L hacmindeki reaktörlerde ise ortalama yaklaşık 17 L biyogaz üretiminin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Giderilen gr KOİ başına 0.35 L CH4 üretimini gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu verilere göre BBHG’nin anaerobik çürütülmesi maksadıyla kurulacak sistemler için floküler aşı çamurunun uygun bir aşı olduğu tespit edilmiştir.