ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Forecasting CO2 emissions for turkey by using the grey prediction method
1
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(2): 141-148
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Currently, at the top of the global environmental problem is global warming problem. Fossil fuel consumption also causes an increase of greenhouse gases that cause global warming. Climate change related
to global warming, the biggest cause of greenhouse gases, CO2 emissions can be shown. According to data in 2009 that 81% of the total portion of the emission of greenhouse gases composed of CO2 gas, as well as between the years 1999-2009 was observed an increase of 47% of CO2 emissions. In this context, the biggest
causes of global warming, the greenhouse gas emissions need to be more in control has emerged and making predictions about the future has become mandatory. In this study, the total greenhouse gas emissions play an
important role in global warming, and CO2 gas emissions which have the largest effect in that gases have been estimated by using the data between 1990-2009 for the future by using the grey prediction(GP) that is a reliable method of estimation method and compared with the actual data.


Gri tahmin yöntemi kullanilarak türkiye’nin CO2 emisyon tahmini
1Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, ERZURUM
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 2(31): 141-148

Günümüzde küresel çevresel problemlerin en başında küresel ısınma problemi yer almaktadır. Fosil yakıt tüketiminin artması küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının da artışına neden olmaktadır. İklim değişikliği
ile ilgili küresel ısınmaya, sera gazları arasında en büyük neden olarak, CO2 salınımı gösterilebilir. 2009 yılındaki verilere göre Türkiye’de toplam sera gazı salınımının %81’lik kısmı CO2 gazından oluşmaktadır ve bunun yanında 1999-2009 yılları arasında CO2 emisyonunda %47’lik bir artış gözlemlenmiştir. Bu bağlamda küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden olan sera gazı salınımının daha kontrollü yapılması gerekliliği ortaya çıkmış ve geleceğe dair tahminlerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada küresel ısınmada önemli rol oynayan toplam sera gazı emisyonları içinde en yüksek etkiye sahip olan CO2 gazı emisyonlarının güvenilir bir tahmin yöntemi olan Gri tahmin(GT) yöntemi ile 1990 – 2009 yılları arasındaki veriler kullanılarak geleceğe yönelik tahmini yapılmış ve bu değerler, gerçekleşen verilerle karşılaştırılmıştır.