ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Evaluating the effects of α coefficient in grey theory to forecasting accuracy and bullwhip effect
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(2): 149-158
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The initial step of production system is demand forecasting which is significant for protecting stock levels, providing better customer service, improving capacity usage and increasing profits. To realize all these
organizational objects, it is essential to increase forecasting accuracy. Beside this, one another issue should be taken into consideration to reach these goals, which takes place as “bullwhip effect” in literature.
Bullwhip effect is directly influenced by forecasting method used. Despite there are so many studies about increasing forecasting accuracy in literature, there is not much which refers to increasing accuracy of the forecasting method and the bullwhip effect the method causes together. In this study we investigated α coefficient in grey theory from both perspectives. The study is supported with real-data of 12 months showing positive trend which is taken from an electric company in Turkey.


Gri teori α katsayisinin kamçi etkisi ve tahmin doğruluğu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 2(31): 149-158

Üretim sisteminin başlangıç adımı olarak kabul edilen talep tahmini, stok seviyelerini koruma, müşterilere daha iyi hizmet verme, kapasite kullanımının iyileşmesi, kar seviyelerinin arttırılması gibi konularda önem arz etmektedir. Tüm bu organizasyonel amaçları gerçekleştirmek için tahmin doğruluğunu arttırıcı çalışmalar önem teşkil etmektedir. Tahmin doğruluğunun yanında, bu amaçlara yönelik göz önünde bulundurulması
gereken diğer bir önemli konu da kamçı etkisidir. Kamçı etkisi direk olarak talep tahmin yöntemi tarafından etkilenir. Literatürde tahmin doğruluğunun arttırılmasına yönelik pek çok çalışma bulunmasına rağmen,
tahmin yönteminin doğruluğunu ve sebep olduğu kamçı etkisini birlikte ortaya koyan çok az sayıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, her iki bakış açısından gri teori tahmin yöntemindeki α katsayısı incelenmiştir. Çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren bir elektrik firmasından alınan pozitif trende sahip 12 aylık gerçek
veriyle desteklenmiştir.