ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Turkish Commonsense Database (CSDB) and CSoyun (A Game With a Purpose)
1BTC-AG Bilişim Hizmetleri, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Müh. Bölümü, Davutpaşa-İSTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2014; 32(2): 116-127
Full Text PDF

Abstract

It is obvious that the computer systems having commonsense knowledge is more usefull. When the user types "my cat is sick" into the virtual asistant with commonsense knowledge, the system serves the list of veterinarians addresses in the user's area. For English and several languages there are several attempts to construct such systems. In this study, the first Turkish commonsense database (CSdb) and CSoyun (a game with a purpose) is presented. CSoyun is designed to draw upon the internet community in order to add new assertions and rate the existing assertions in the CSdb and thereby improve the quality of the database.


Türkçe Hayat Bilgisi Veritabanı ve CSoyun
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2014; 2(32): 116-127

Kullanıcısının yaşadığı dünyayı, amaçlarını, planlarını bilen uygulamaların çok daha kullanışlı olacağı açıktır.
Bu tür hayat bilgilerine sahip bir sanal asistana, kullanıcısı “kedim hasta” dediğinde ona en yakın veterinerin iletişim bilgilerini verebilecektir. İngilizce ve diğer diller için bu tür hayat bilgilerinin yer aldığı very
tabanlarının oluşturulması için çeşitli çalımalar yapılmıştır. Bu çalışmada ilk Türkçe Hayat Bilgisi veri tabanı olan CSdb ve bu sistemin geliştirilmesi için tasarlanmış CSoyun uygulaması tanıtılmıştır. Kullanıcılarına oyun oynatarak veritabanındaki verilerin doğruluğunu belirleyen ve bilgi miktarını arttıran sistemin 3 senelik kullanım tarihi de özetlenmiştir. CSoyun sayesinde, CSdb kendi kendine büyüyen ve iyileşen bir yapıya kavuşturulmuştur.