ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Investigation and Comparing of an Irreverable Otto Cyle with Performance Evaluation Methods
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü, BİLECİK
Sigma J Eng Nat Sci 2014; 32(2): 129-140
Full Text PDF

Abstract

In this study, optimization was conducted and results were compared for irreversible OTTO cycle by using
performance evaluation criteria that exist in the literature. In thermodynamic analysis, compression ratio was selected as variable. Because, it has important effects on the engine performance. In addition to that, it was assumed that specific heats change with temperature. According to obtained results, it is suitable that optimization process should be performed for ecological performance criteria. Because, it provides more reasonable results.


Tersinmez Bir Otto Çevriminin Performans Değerlendirme Metodlarıyla İncelenmesi ve Metodların Karşılaştırılması
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2014; 2(32): 129-140

Bu çalışmada, tersinmez bir OTTO çevrimi için literatürde bulunan performans kriterleri için optimizasyon yapılmış ve bu kriterler kıyaslanmıştır. Burada, sıkıştırma oranı içten yanmalı motorlardaki performansa doğrudan etki etmesi nedeniyle değişken olarak seçilmiş ve termodinamik analiz buna göre yapılmıştır. Çalışmada özgül ısıların sıcaklıkla değiştiği kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ekolojik performans katsayısı kriterine göre yapılan optimizasyon çalışmalarının diğer kriterlerden daha uygun sonuç verdiği görülmüştür.