ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Investigation of Power System Transient Disturbances in Frequency and Time-Frequency Domains
1Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak., Elektrik Elektronik Müh. Bölümü, KAHRAMANMARAŞ
Sigma J Eng Nat Sci 2014; 32(2): 154-162
Full Text PDF

Abstract

Switching transients are defined as high frequency disturbances in power systems. These events are the
important part of the power quality problems. In this study, to determine these transient disturbances,
Autoregressive-Burg and Eigenvector techniques are used to obtain power spectral densities on frequency
domain and the obtained results are compared. In these frequency domain techniques frequencies of the
transient disturbances are defined clearly but the time of the disturbances can't be shown. Time-frequency
domain analysis techniques are used in order to show both the frequency and time of the transient
disturbances. For this aim, in this study Short time Fourier transforms (STFT) is employed for time-frequency domain analysis of switching transients. Proposed methods separate the frequency components of original signals accurately. Eigenvector and Burg methods have been employed to make a comparison in frequency domain analysis. It can be concluded that Eigenvector method gives a better frequency resolution with sharper frequency peaks.


Güç Sistemlerindeki Geçici Bozulma İşaretlerinin Frekans ve Zaman Frekans Düzleminde İncelenmesi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2014; 2(32): 154-162

Güç sistemlerindeki açma-kapama geçici olaylar yüksek frekanslı bozunmalar olarak tanımlanmaktadır. Bu olaylar, güç kalitesi problemlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu olayların karakterize edilmesi ve tespit edilmesi frekans ve zaman-frekans düzlemi analizleri ile gerçekleştirilir. Bu çalışmada, güç
sistemlerindeki geçici bozulmaların tespiti için, işaretlerin frekans düzlemindeki güç spektral yoğunluklarının elde edilmesinde Özbağlanımlı-Burg ve Özvektör yöntemleri kullanılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu frekans düzlemi yöntemlerinde geçici bozucu etkilerin hangi frekanslara yığıldığı belirlenirken zaman bilgisi gösterilememektedir. Bozulmaların hangi frekanslarda olduğu bilgisiyle birlikte bu bozulmaların zamanını da belirlemek için zaman-frekans yöntemleri kullanılmaktadır. Bu amaçla çalışmada zaman-frekans yöntemlerinden kısa zaman fourier dönüşümü (KZFD) kullanılmıştır. Önerilen yöntemler orijinal işareti doğru biçimde frekans bileşenlerine ayırmaktadır. Frekans düzleminde karşılaştırma yapmak için Özvektör ve Burg yöntemleri kullanılmıştır. Özvektör yönteminin keskin frekans pikleriyle daha iyi frekans çözünürlüğü verdiği gözlenmiştir.