ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Analytic network process and TOPSIS methods with selection of optimal investment strategy
1
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(2): 203-213
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this paper, optimal investment strategy selection problem is handled, that is very important for companies, and a analytic network process (ANP) and technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS) based approach is proposed to solve this selection problem. ANP method is used to determine the importance degree of main criteria and subcriteria, TOPSIS method is developed to rank the alternatives. A silver firm’s data were analyzed to select optimal investment strategy.


Analitik ağ prosesi ve TOPSIS yöntemleri ile optimal yatirim stratejisi seçimi
1Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, KIRIKKALE
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 2(31): 203-213

Bu çalışmada, işletmeler için büyük önem taşıyan optimal yatırım strateji seçimi problemi ele alınmakta ve bu problemin çözümüne yönelik olarak analitik ağ süreci (AAP) ve Topsis tabanlı bir yaklaşım önerilmektedir.
AAP yöntemi ana kriterler ve alt kriterlerin önem derecesinin belirlenmesi için, Topsis yöntemi ise alternatiflerin sıralanması için kullanılmıştır. Bir gümüş firmasının verileri analiz edilerek en uygun yatırım stratejisi seçilmiştir.