ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Evaluation of Inelastic Displacement Ratios of Bilinear SDOF Systems
1Yildiz Technical University, Civil Engineering Department, ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2014; 32(2): 189-199
Full Text PDF

Abstract

Estimation of inelastic displacement demand of a structure is an important issue for the evaluation or design of structures. Several methods are used for estimation of inelastic displacement demand. Coefficient method is a reliable and the easiest method for estimation of inelastic displacement of an equivalent single degree of freedom (SDOF) system. Inelastic displacement demand is obtained by multiplying the elastic spectral displacement demand with a coefficient as a ratio between inelastic and elastic displacement demand of a SDOF system (CR) . This coefficient (CR) is usually determined for a constant lateral strength. It is important to derive an equation for CR to estimate a reliable inelastic displacement demand. In this study, nonlinear time
history analyses were conducted based on bilinear hysteretic behavior with 160 ground motions and near field effect was not considered. An extensive statistical study was conducted to obtain CR for different single
degree of freedom systems and site classes. The effects of post-yield stiffness and site class on CR were investigated. Also, proposed equations in the literature were compared to CR of earthquake data and an evaluation was conducted regarding to the reliability of the proposed equations.


İkili Doğrusal TSD Sistemlerin Yerdeğiştirme Sabitlerinin Değerlendirilmesi
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2014; 2(32): 189-199

Bir yapının tasarımında veya deprem güvenilirliğinin belirlenmesinde inelastik yerdeğiştirme talebinin elde
edilmesi oldukça önemlidir. İnelastik yerdeğiştirme talebinin elde edilmesi için literatürde farklı yöntemler
önerilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan "Katsayılar Yöntemi", eşdeğer tek serbestlik dereceli (TSD)
sistemlerin inelastik yerdeğiştirme taleplerinin elde edilmesinde kullanılan güvenilir ve kolay bir yöntemdir.
Bu yöntemde, inelastik yerdeğiştirme talebi, elastik spektral yerdeğiştirmeyi, bir katsayı ile çarparak elde
edilir. Bu katsayı (CR) genellikle sabit yatay dayanım için, inelastik ve elastik spektral yerdeğiştirmelerin
oranlarının regresyon analizleri ile elde edilir. İnelastik yerdeğiştirmenin doğru bir şekilde elde edilebilmesi
için, CR denkleminin oluşturulma kısmı önemli bir husustur. Çok sayıda yer hareketi için tek serbestlik
dereceli sistemlerin inelastik yerdeğiştirme oranları elde edilmiş; akma sonrası eğim ve zemin sınıflarının
inelastik yerdeğiştirme oranı üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca, literatürde önerilen CR denklemlerinin sonuçları ile çalışmada kullanılan deprem dataları ile bulunmuş CR'ler karşılaştırılarak, önerilen denklemlerin güvenilirlikleri de araştırılmıştır.