ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Effect analyis and optimization of irreversibilities of eksergoeconomic cost on a gas turbine power plant
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(2): 263-281
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this paper a regenerative and irreversible closed cycle gas turbine power plant with pressure loss has been analyzed and optimized according to exergoeconomic performance criterion. The exergoeconomic aim function for optimization is determined as exergy of net power output of the facility per unit total exergy costs. The unit total exergy costs have been combined with investment cost of components, fuel exergetic cost, environmental exergetic cost, exergy destruction cost and stream line exergetic costs. The cost equations have been performed according to a SPECO/ AVCO (Specific Exergy Costing/ Average Costing) method which is mostly used in literature and the results are discussed.


Gaz türbinli bir tesiste tersinmezliklerin ekserjoekonomik maliyete etkilerinin analizi ve optimizasyonu
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. Böl., Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnş. ve Denizcilik Fak., Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. Böl., Yıldız-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 2(31): 263-281

Bu makalede kapalı çevrime göre çalışan, rejeneratörlü, basınç kayıplı tersinmez bir gaz türbini tesisinin, ekserjoekonomik performans analizi ve optimizasyonu yapılmıştır. Optimizasyon için ekserjoekonomik amaç
fonksiyonu, birim toplam ekserji maliyeti başına tesisin net gücünün ekserjisi olarak tanımlanmıştır. Birim toplam ekserji maliyeti, ilk yatırım maliyetleri, yakıt ekserji maliyetleri, çevresel ekserji maliyetleri, ekserji bozunum maliyetleri ve akım hatlarının ekserji maliyetlerinden oluşturulmuştur. Elde edilen maliyet denklemleri düzenlenerek, literatrürde ekserjoekonomik analiz yöntemleri arasında yaygın kullanıma sahip olan SPECO/ AVCO (Specific Exergy Costing/ Average Costing) metoduna göre analitik olarak çözümlenmiş
ve bulgular sonuçlar kısmında yorumlanmıştır.