ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Local scour below submarine pipelines exposed to irregular wave attack
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2013; 31(2): 307-317
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Submarine pipelines are widely used coastal structures, and scour around them can influence their stability. In this study, scour around rigid submarine pipelines in shoaling region under normal-incidence irregular wave
attack on horizontal and (1/10) sloping beaches is studied. This paper presents experimental results concerning scour under irregular wave attack. Multiple regression analysis is used to develop models to predict the scour depth under pipelines under the influence of irregular wave attack. Any one of the models with different representative wave parameters could be used for the calculation of the scour depth below submarine pipelines
exposed to irregular wave attack in practical engineering situations.


Düzensiz dalga etkisinde denizalti boru hatlari altindaki yerel oyulma
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Müh. Anabilim Dalı Bölümü, Yıldız-İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Esenler-İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2013; 2(31): 307-317

Denizaltı boru hatları son derece yaygın olarak kullanılmakta olan deniz yapılarından olup bunların altında meydana gelebilecek oyulma stabilitelerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle sığlaşma bölgesinde düzlem taban ve 1/10 kıyı eğimi üzerinde normal yaklaşan düzensiz dalga etkisindeki sabit ve rijit denizaltı boru hattı altındaki yerel oyulma derinliği deneysel olarak araştırılmıştır. Düzensiz dalga etkisindeki boru hatları altında meydana gelebilecek oyulma derinliğini belirlemek için deneylerden elde edilen veriler kullanılarak çoklu regresyon analizi ile ifadeler geliştirilmiştir. Düzensiz dalga etkilerine maruz boru hatları altındaki oyulma derinliği için farklı karakteristik dalga parametreleri ile elde edilen bu ifadelerin pratik mühendislik
uygulamalarında kullanılabilmesi mümkündür.