ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Modelling of Thermoluminescence Trap Energy Levels of Seydisehir Alumuna
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(1): 25-34
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Thermoluminescence dosimeters (TLDs), have been commonly utilized to measure of radiation doses. Nowadays, these kinds of detectors have been used in medicine and industry, routinely. Most important factors to influence of usefulness and reliability of TLDs are trap energy levels and thermoluminescence trap parameters. In this work, a new mathematical model of energy band diagram of Seydişehir alumina was asserted and numerical solutions of this model were performed. Theoretical and experimental results were compared to each other. Results show that they are in a good agreement and energy band diagram of Seydişehir alumina has been represents by this new model.


Seydişehir Alüminasının Termolüminesans Tuzak Enerji Seviyelerinin Modellenmesi
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, KARAMAN
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 1(29): 25-34

Termolüminesans dozimetreler (TLDs) radyasyon dozlarının ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Günümüzde bu tür detektörlerden tıpta ve endüstride rutin olarak faydalanılmaktadır. Bu detektörlerin kullanımını ve güvenirliğini etkileyen en önemli faktörler ise tuzak enerji seviyeleri ve termolüminesans tuzak parametreleridir. Bu çalışmada, Seydişehir alüminasının tuzak enerji seviyeleri ve diğer tuzak parametreleri matematiksel olarak modellenmiş, bu modelin sayısal çözümleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar deneysel bulgular ile kıyaslanmıştır. Teorik ve deneysel verilerin çok iyi bir uyum içerisinde olduğu görülmüş ve ileri sürülen yeni modelin Seydişehir alüminasının enerji bant diyagramını temsil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.