ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Modelling of Pyrolysis Yields of Pistachio Shells By Using Various Experimental Design Methods
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(1): 52-64
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, pyrolysis yields of a biomass waste material, namely pistachio nut shells, were modeled by using various experimental design methods. Box-Behnken and 3n Factorial Design were the chosen experimental design methods to investigate. Temperature, reaction time and sweeping gas flowrate were the factors whose effects on total conversion and liquid yields were studied in the ranges of 350-650ºC, 10-50 min. and 50-450 ml/min., respectively. The models obtained were compared by using both statistical approaches and controlling experiments which were not involved to derive models. The results showed that the models derived from 3n Factorial Design are the most accurate models in the studied ranges.


Siirt Fıstığı Kabuklarının Piroliz Ürün Verimlerinin Çeşitli Deneysel Tasarım Yöntemleri ile Modellenmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Yıldız, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 1(29): 52-64

Bu çalışmada, bir biyokütle atık madde olan Siirt fıstığı kabuklarının piroliz ürün verimleri çeşitli deneysel tasarım yöntemleri kullanılarak modellenmiştir. Bu amaçla uygulanan deneysel tasarım yöntemleri Box-Behnken Tasarımı ve 3n Faktöryel Tasarımdır. Toplam dönüşüm ve sıvı ürün verimleri üzerindeki etkisi incelenen faktörler sıcaklık, reaksiyon süresi ve süpürme gazı debisi olup çalışma aralıkları sırasıyla 350- 650ºC, 10-50 dk. ve 50-450 ml/dk.’dır. Deneysel tasarım yöntemlerinden elde edilen toplam dönüşüm ve sıvı ürün verimi modelleri modellerin türetilmesinde kullanılmayan kontrol deneylerinin sonuçları da kullanılarak istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucu, çalışma aralıklarında ürün verimlerini en doğru biçimde temsil eden modellerin 3n Faktöryel Tasarımdan elde edilen modeller olduğu saptanmıştır.