ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Development of Polyelectrolyte Based Bioconjugates Using with Synthetic Viral Peptides
1
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(1): 65-89
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Bioconjugates can be synthesized by reaction of synthetic peptides and polyelectrolytes. They are biologicallay important molecules. Their application on biology and nanotechnology fields has great potential. There are lots of researchs related to functional biopolymer systems in last years. These researchs are about synthesis, characterization and application properties of biologically important polyelectrolytes.
This work is aimed to giving information about polyelectrolytes, bioconjugation, microwave energy, solid phase peptide synthesis.


Sentetik Viral Peptidler Kullanılarak Polielektrolit Esaslı Biyokonjugatların Geliştirilmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Esenler, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 1(29): 65-89

Biyokonjugatlar sentetik peptid ve polielektrolitlerin reaksiyonu ile sentezlenebilirler. Biyokonjugatlar biyolojik olarak önem taşıyan moleküllerdir. Biyokonjugatların biyoloji ve nanoteknoloji alanlarında kullanımı büyük potansiyel taşımaktadır. Son yıllarda fonksiyonel biyopolimer sistemlerle ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sentez, karakterizasyon ve biyolojik özelliklerinin uygulamalarıyla ilgilidir.
Bu çalışmada polielektrolitler, biyokonjugasyon, mikrodalga enerjisi ve katı fazda peptid sentezi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.