ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A New Approach to Determine Optimum Guard Interval for MC-CDMA System
1
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(2): 97-110
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In order to alleviate the effect of frequency selective channel a guard interval can be used. System performance varies depending on guard interval. In previous works, guard interval is associated with root mean square delay spread of the channel (rms) and the symbol duration. This paper investigates the sensitivity of Multi Carrier Code Division Multiple Access (MC-CDMA) performance to guard interval and demonstrates a novel approach to determine optimum guard interval. System performance is determined from the Signal to Noise Ratio (SNR) level of a detected bit. Analytical expressions for useful power, interference power and the signal to noise ratio at the detector output of the MC-CDMA system is derived. The optimum guard interval for a given channel profile and system parameters is determined as the guard interval with maximum SNR. Unlike the previous studies, the optimum value for the guard interval was investigated for different Es/N0. We show that Es/N0 and the optimum guard interval are growing increasingly and the optimum guard interval is approximately equal to maximum delay spread for Es/N0=30 dB. Instead of all the values of Es/N0 between the 0-30 dB to show the general trend was determined for values the optimum guard interval. After, which channel parameters can be associated with calculating the best for the optimum guard interval was investigated. The optimum guard interval is not exact multiple of rms and the symbol duration for different channel profiles and Es/N0 values. We show that the optimum guard interval used depending on Es/N0 can be selected as the delay window that includes certain multipath power. With such a method with different frequency selective channel profile without the need for complex operations can be identified the optimum guard interval.


ÇT-KBÇE Sisteminde En Uygun Güvenlik Zamanının Belirlenmesi İçin Yeni bir Yaklaşım
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, Kurupelit, SAMSUN
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 2(29): 97-110

Çok taşıyıcılı iletişimde yankılı kanalın bozucu etkisi güvenlik zamanı kullanımı ile azaltılır. Kullanılan güvenlik zamanına bağlı olarak sistem başarımı değişir. Literatürdeki çalışmalarda güvenlik zamanı kanalın etkin değeri ve sembol süresi ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada, güvenlik zamanının Çok Taşıyıcılı Kod Bölmeli Çoklu Erişim (ÇT-KBÇE) sistem başarımına olan duyarlılığı incelenip En Uygun Güvenlik Zamanını (EUGZ) belirlemek için basit bir yaklaşım getirilmiştir. Sistem başarımı alınan bir bit için sinyal gürültü oranı (SGO) ile belirlenmiştir. SGO, yararlı güç ve girişim güçlerinin kuramsal ifadesi türetilerek bulunmuştur. Verilen kanal profili ve sistem değişkenleri için SGO‟yu en büyük yapan güvenlik zamanı EUGZ olarak adlandırılmıştır. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak EUGZ‟nin kullanılan Es/N0‟a bağlı değişimi incelenmiştir.Sonuçlardan, artan Es/N0 ile EUGZ‟nin büyüdüğü Es/N0‟ın 30 dB değerinde yaklaşık en büyük yankı gecikmesine eşit olduğu görülmüştür. Es/N0‟ın 0-30 dB arasındaki tüm değerleri yerine genel eğilimi gösterecek değerleri için EUGZ‟ler belirlenmiştir. Sonrasında EUGZ‟nin en iyi hangi kanal parametresi ile ilişkilendirilebileceği araştırılmıştır. Farklı kanal profilleri ve Es/N0 değerleri için EUGZ, kanalın etkin değeri ve sembol süresinin farklı katları olduğu görülmüştür. Kullanılan Es/N0‟a bağlı olarak EUGZ‟nin toplam yankı gücünün belirli bir yüzdesini içeren pencere genişliği ile en iyi ifade edilebileceği sonucuna varılmıştır. Böyle bir yöntem ile farklı frekans seçicilikli kanal profilleri için karmaşık işlemlere gerek duymaksızın EUGZ belirlenebilir.