ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Fingerprint Recognition and ID Verification Using Webcam
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(2): 111-126
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

While the use areas of biometric systems has not widen enough and the high costs as a result of this illustrate this technology as an expensive one. Because of this fact, in this research biometrical systems are examined and it’s found meaningful to design a low-cost biometric system with keeping the use areas in mind. In this process, fingerprint recognition and ID verification using webcam concept is realized. Fingerprint verification is the method for recognition of the differences of lines and gaps over the human skin and comprasion of those. In this research this lines are transferred to MATLAB digital environment by using USB interface. By using adaptive treshnolding method and MATLAB’s function image pre-processing as grey scaling and binarization, Median and FFT filtrering comparing, then for thinning MATLAB’s algorithm, “Least Square Method” and “Sobel” processes are used in order to extract direction mapping. For minutiae marking, MATLAB’s function was used and for individual fingerprint comparison false characterstics were removed from the taken fingerprint and mistakes were corrected.
At last, successful results were obtained by using database, which was built by sixty fingerprint patterns of thirty different people, and user interface that was generated in MATLAB environment. It is observed that the success ratio of a sample which was gathered under suitable conditions, is %95.9184, false acception ratio is %3.33 and false rejection ratio is %1.66.


Web Kamera Kullanımı ile Parmak İzi Tanıma ve Kimlik Tespiti Doğrulama
1Karfo Karacasulu Dış. Tic. A.Ş., Sirkeci, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 2(29): 111-126

Biyometrik sistemler, kullanım alanının yaygınlaşamaması ve maliyetinin yüksek oluşu sebebiyle halen pahalı bir teknoloji olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışmada, biyometrik sistemler incelenmiş ve kullanım alanları göz önüne alındığında düşük maliyetli bir biyometrik sistem tasarımının yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmada, web kamerası kullanımı ile parmak izi tanıma ve kimlik tespiti doğrulama sistemi gerçeklenmiştir. Parmak izi doğrulama, parmak yapısında bulunan deri özelliklerinin meydana getirdiği çizgi ve aralıkların farklılaşmasını kullanan karşılaştırma metodudur. Burada yapılan çalışmada bu çizgilerin web kamera kullanımı ile USB arayüzünden MATLAB dijital ortamına aktarımı yapılmıştır. Adaptif eşikleme metodu ve MATLAB fonksiyonu kullanımıyla görüntü ön işlemleri olan gri ölçeklendirme ve ikilendirme işlemi, Median ve FFT filtreleme karşılaştırması, sonrasında çizgi inceltimi için MATLAB algoritması, “Küçük Kareler Yaklaşımı” ve “Sobel” operatörü ile yön haritası çıkartımı gerçekleştirilmiştir. Özellik noktası bulunması işlemleri için MATLAB fonksiyonu kullanılmış olup, çıkartılan parmak izi özellik noktalarından yanlış özelliklerin kaldırımı ve hataların düzeltimi yapılarak özellik tabanlı parmak izi karşılaştırması için bireye ait desen çıkartılmıştır.
Son olarak, otuz kişiye ait altmış adet çeşitli parmak izi deseninden oluşan bir veri tabanı ve MATLAB ortamında gerçekleştirilen kullanıcı arayüzü ile parmak izi desenleri işleme tutularak başarı sonuçları elde edilmiştir. Uygun koşullarda alınmış olan bir örneğin karşılaştırmasında başarı oranının %95.9184, yanlış kabul oranının %3.33 ve yanlış geri çevirme oranının %1.66 olduğu görülmüştür.