ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Research and Protection of Energy Transmission Lines from the Ferroresonance Overvoltages
1
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(2): 138-147
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This paper focuses on ferroresonance overvoltage in energy transmission lines. Ferroresonance is an oscillation in a non-linear series resonance circuit, which shows overvoltage and overcurrent waveforms with significant distortion. The high voltage equipments may be damaged due to dielectric and thermal problems of Ferroresonance. One of the problems of energy transmission lines is that they need to be protected from ferroresonance overvoltage. In this article, the overvoltage of energy transmission lines is investigated. In order to abolish the overvoltage the ways of using reactors in the beginning and at the end of energy transmission lines are shown. A very comprehensive analysis is performed using time domain simulations with ATP (Alternative Transient Program). Simulation results reproduced satisfactorily the ferroresonant events recorded during the field tests in the 500 kV. energy transmission lines. A number of mitigation options are discussed.


Enerji İletim Hatlarında Ferrorezonans Aşırı Gerilimlerinin Araştırılması ve Korunma
1Fatih Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Bölümü, Büyükçekmece, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 2(29): 138-147

Bu makalede enerji iletim hatlarında ferrorezonans aşırı gerilimlerine odaklanılmıştır. Ferrorezonans; dalga şeklini önemli oranda saptırarak aşırı gerilim ve aşırı akım şeklinde dalgalanarak, doğrusal olmayan seri rezonans devresinde dalgalanma şeklinde hareket etmektedir. Ferrorezonansın ısınma problemleri ve dielektrikten dolayı yüksek gerilim donanımları zarar görebilir. Enerji iletim hatları problemlerinden biri de sistemi ferrorezonans aşırı gerilimlerden korumaktır. Bu makalede, ferrorezonans aşırı gerilimleri incelenmiş ve ortadan kaldırmak için enerji iletim hattının başında ve sonunda reaktörlerden yararlanmanın yolları gösterilmiştir. Geniş kapsamlı analizler zaman domeninde simülasyonlar kullanarak ATP`yle gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonuçları 500 kV. enerji iletim hattında, ferrorezonans olayı ilgili alan testleriyle alakalı olarak kayıtlar alınarak yeterince tekrarlanmıştır. Azaltılan seçenekler arasından biri detaylandırılmıştır.