ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Low Voltage Low Power Neuron Circuit Design Based on Subthreshold FGMOS Transistors
1Yildiz Technical University, Faculty of Electrical & Electronics, Department of Computer Eng., Yıldız, ISTANBUL
2Yildiz Technical University, Faculty of Electrical & Electronics, Department of Electronics and Communication Eng., Yıldız, ISTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(2): 170-177
Full Text PDF

Abstract

In this work, design of low-voltage low-power analog artificial neural network (ANN) circuit blocks by using subthreshold floating-gate MOS (FGMOS) transistors and a neuron circuit is implemented. The circuit blocks, four-quadrant analog current multiplier and FGMOS based differential pair, have been designed and simulated in CADENCE environment with TSMC 0.35m process parameters.


Eşikaltı FGMOS Transistorlar Kullanılarak Düşük Gerilim ve Düşük Güçte Çalışan Nöron Devresi Tasarımı
1
2
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 2(29): 170-177

Bu çalışmada, eşikaltı bölgesinde çalışan yüzer geçitli MOS (FGMOS) transistorlar kullanılmasıyla düşük gerilimde çalışan ve az güç tüketen analog yapay sinir ağı (YSA) devre bloklarının tasarımı yapılmış ve bir nöron devresi gerçeklenmiştir. Dört bölgeli akım çarpıcı ve FGMOS tabanlı farksal çift devreleri TSMC 0.35m proses parametreleri kullanılarak CADENCE programında tasarlanmış ve benzetimi yapılmıştır.