ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
L2 Control of Linear Systems with Saturating Actuators Via Convex Optimization Approach
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(2): 178-188
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Actuator saturation problem in the design of control systems is an important issue to be taken into account. In this study, design of optimal controller for linear systems under actuator saturation is discussed. Controller is focused to minimizing the gain of system's performance outputs. Performance specifications that have been taken into design problem and saturation bound on actuators are transformed to constraints which can be expressed in terms of linear matrix inequalities, and the related controller is obtained via solving convex optimization problems over those constraints. Performance of the designed controller is tested via simulation studies for quarter car suspansion model.


Dışbükey Optimizasyon Yaklaşımıyla Doyumlu Eyleyicilere Sahip Lineer Sistemlerin L2 Kontrolü
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı, Yıldız, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fak., Kontrol ve Otomasyon Müh. Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 2(29): 178-188

Kontrol sistemlerinin tasarımında karşılaşılan eyleyici doyumu problemi dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmada eyleyici doyumuna maruz kaldığı düşünülen lineer sistemler için optimal kontrolcü tasarımı ele alınmıştır. Söz konusu kontrolcü sistemin performans çıkışlarına dair kazancının minimize edilmesine odaklanmıştır. Tasarım probleminin ele aldığı performans gerekleri ve eyleyiciler üzerindeki lineer olmayan doyum sınırlaması, lineer matris eşitsizlikleri cinsinden ifade edilen kısıtlara dönüştürülmüş ve ilgili kontrolcü söz konusu kısıtlara dayalı dışbükey optimizasyon probleminin çözülmesi yoluyla elde edilmiştir. Tasarlanan kontrolcünün gösterdiği performans ise, çeyrek taşıt süspansiyon modeli üzerindeki benzetim çalışmalarıyla sınanmıştır.