ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Performance evaluation using AHP - VIKOR and AHP - TOPSIS approaches: The case of service sector
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(3): 244-260
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In increasing competitive conditions, performance measurement and evaluation of enterprises gained big importance. In this study, weights of performance criteria of the public, privately and foreign-owned bank groups in Turkey were calculated with the help of analytical hierarchy process (AHP); and then, performance evaluation via VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) methods has been done.


Performans değerlendirmesinde AHP - VİKOR ve AHP - TOPSİS yaklaşımları: hizmet sektöründe bir uygulama
1Beykent Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Beylikdüzü, İSTANBUL
2Beykent Üniversitesi, Lojistik Yönetimi Programı, Beylikdüzü, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 3(29): 244-260

Rekabetin gittikçe arttığı günümüz koşullarında, işletmelerin performanslarını ölçmeleri ve değerlendirmeleri büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı sermayeli banka gruplarının performans ölçümüne ilişkin değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları, analitik hiyerarşi süreci (AHP) yardımıyla hesaplanmış, sonrasında VIKOR (Çok kriterli optimizasyon ve uzlaşık çözüm) ve TOPSIS (İdeal çözüme dayalı sıralama tekniği) yöntemleri kullanılarak ilgili birimlerin performans değerlendirmeleri yapılmıştır.