ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Seismic response of saturated sand deposits with silt interlayers
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(3): 261-271
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The saturated loose fine sands are known to be the soil with the highest susceptibility to liquefaction under cyclic loads such as earthquakes. Yet, both the laboratory studies and the field observations after various earthquakes have indicated ground conditions with silt inclusions or silt layers without plastic characteristics can also have high risk of liquefaction. In this respect, in this study the effect of the existence of silt interlayers in the saturated sand deposits with different relative density has been investigated parametrically through the use of the LASS-IV code, capable to perform effective stress analysis.


Silt ara tabakalı kum zeminlerin sismik davranışı
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Esenler, İSTANBUL
2İstanbul Kültür Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Ataköy, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 3(29): 261-271

Suya doygun gevşek ince kumların deprem gibi titreşimli bir yük etkisi altında sıvılaşma riski en yüksek zeminler olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, gerek laboratuvar çalışmaları gerekse çeşitli depremler sonrası yerinde yapılan arazi gözlemleri neticesinde, plastik özellik taşımayan ve /veya plastisitesi düşük silt içerikli ve/veya silt ara tabakalı zemin koşullarında da sıvılaşma riski olabileceği görülmüştür. Bu amaçla, bu çalışmada efektif gerilme analizi yapabilen LASS IV bilgisayar yazılımı kullanılarak, farklı sıkılık derecesine sahip suya doygun kum zeminlerde silt ara tabakası bulunması durumunun, zeminin sıvılaşma potansiyelini etkilemesi parametrik olarak incelenmiştir.