ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Toxicity and biological treatment of cyanide
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(1): 20-38
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Although cyanide is a hazardous substance and toxic pollutant, it exists in the environment as a product of industrial activities. Cyanide and its derivatives are used at textile, dye, fertilizer, pharmaceutical industry and the fields of metal extraction, mining, plating, photography, synthesis of organic materials, producing of disinfectant substance. Annually, these industries produce cyanide wastes above about three billion liter. Furthermore, cyanide generates also biologically despite of the fact that it is extremely toxic and microorganisms, one part of ecosystem, detoxify it. When the applications where the cyanide are used and the effects of cyanide on living thinks are taken into account, treatment of polluted environments is seen to be especially significant. In this review study, in addition to chemical and toxic properties of cyanide, the data related to biological methods at cyanide degradation and potential microorganisms are presented.


Siyanürün toksisitesi ve biyolojik yıkımı
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Meşelik-ESKİŞEHİR
2Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Beytepe-ANKARA
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 1(30): 20-38

Siyanür, tehlikeli bir madde ve toksik bir kirletici olmasına rağmen, endüstriyel aktivitelerin doğal bir ürünü olarak çevrede bulunur. Tekstil, boya, gübre ve farmasötik endüstrileri ile metal özütleri, kaplama, dezenfektan madde yapımları, organik maddelerin sentezi, madencilik, fotoğrafçılık alanlarında siyanür ve türevleri kullanılmaktadır. Bu endüstriler yıllık yaklaşık 3 milyar litrenin üzerinde siyanür atığı oluştururlar. Bununla birlikte siyanür, aşırı derecede toksik olmasına karşın, biyolojik olarak da oluşturulur ve ekosistemin bir parçası olan mikroorganizmalar tarafından detoksifiye edilir. Siyanürün kullanıldığı alanlar ve siyanürün canlılar üzerine olan etkileri dikkate alındığında, siyanür ve türevlerinin arıtımı ve siyanür ile kirlenmiş alanların iyileştirilmesinin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu derlemede, bir kirletici olarak siyanürün kimyasal ve toksik özelliklerinin yanı sıra, siyanür yıkımında kullanılabilecek biyolojik yöntemler ve potansiyel mikroorganizmalar hakkında bilgi verilmektedir.