ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
Human health effects of air conditioners
1Yıldız Technical University, Chemical-Metallurgical Faculty, Bioengineering Department, Esenler-İSTANBUL
Sigma J Eng Nat Sci 2012; 30(1): 56-65
Full Text PDF

Abstract

Air conditioners which are used in buildings can be useful or harmful for human health. A wrong place or poor quality of air conditioners is harmful factors for health. Many bacteria and fungi can be also proliferated because of dense and water accumulations in cooling systems. These problems can cause illness and some symptoms called sick building syndrome. Generally building occupants who have this syndrome complain of symptoms such as sensory irritation of the eyes, nose, and throat; neurotoxic or general health problems; skin irritation; odor and taste sensations. On the other hand, scientific authorities proved that air-conditioners can have great benefits for human health when they are used consciously. Especially the usage of air conditioners is recommended to the people that are old and diabetic, and heart patients. Moreover, air conditioners which are used in buildings have the important negative effects on environment such as the effects of cooling fluids on ozone layer and global warming, and energy consumption. In this study, the effects of air conditioners used in the buildings on the human health were evaluated by comparison of the pros and cons.


Klimaların insan sağlığı üzerine etkileri
1
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2012; 1(30): 56-65

Binalarda kullanılan klimalar insan sağlığı için faydalı ya da zararlı olabilir. Yanlış yer seçimi veya düşük kalitedeki klimalar sağlık için zararlı faktörlerdir. Aynı zamanda bir çok bakteri ve mantar, soğutma sistemlerindeki buhar ve su birikintileri yüzünden çoğalabilirler. Bu problemler insanlarda hastalığa neden olabilir ve hasta bina sendromu olarak ta bilinen bazı semptomlara yol açabilirler. Genellikle, bu sendroma sahip bina sakinleri gözler, burun ve boğazlarının tahrişi, nörotoksik ve genel sağlık sorunları, deri iritasyonu, koku ve tat hislerinin kayıbı gibi semptomlardan şikayet ederler. Diğer taraftan bilimsel otoriteler, klimaların bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdirde insan sağlığına büyük faydaları olabileceğini de kanıtlamışlardır. Klima kullanımı özellikle yaşlı, şeker ve kalp hastalığına sahip insanlara tavsiye edilmektedir. Ayrıca, binalarda kullanılan klimaların soğutma sıvılarınında çevre üzerine, ozon tabakası ve küresel ısınmaya ve enerji tüketimindeki artışa önemli negatif etkileride olabilmektedir. Bu çalışmada, binalarda kullanılan klimaların insan sağlığı üzerine etkileri olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.