ISSN: 1304-7191 | E-ISSN: 1304-7205
A multi-stage supply chain model to determine optimal distribution center strategy
1
2
Sigma J Eng Nat Sci 2011; 29(3): 329-339
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Distribution center (DC) strategies are one of the most important strategic decisions in the optimization of supply chain networks (SCN). In this paper, a multi-stage, multi-period, multi-product SCN model, which includes procurement, production and distribution is developed. The main contribution of this study is to introduce a model, which enables to change the number, locations, scales and capacity levels of DCs to optimize total supply chain (SC) cost. The SCN is modeled as a mixed integer linear problem to satisfy estimated demand with minimum fixed and variable cost entities, which are subject to capacity of suppliers and production facilities with locations and scales of DCs. Suggested model is applied to SCN of a multinational Fast Moving Consumer Goods Company (FMCG) to examine the performance of the model in real world cases. Three different strategies for DCs are implemented and run under 36 different scenarios via an optimization package, Insight’s SAILS ®, with real data. The performance of strategies under different scenarios is compared. It is found that “SML” approach performs better than other strategies under all scenarios.


Optimal dağıtım merkezi stratejisi tespiti için çok aşamalı tedarik zinciri ağ modeli
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim dalı, Yıldız, İSTANBUL
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yıldız, İSTANBUL
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 2011; 3(29): 329-339

Dağıtım merkezi (DM) stratejileri tedarik zinciri ağlarının (TZA) optimize edilmesinde en önemli stratejik kararlardan biridir. Bu çalışmada, çok aşamalı, çok dönemli, çok ürünlü bir TZA modeli satınalma, üretim ve dağıtım proseslerini de içerecek şekilde geliştirilmiştir. Bu çalışmanın literatüre ana katkısı toplam tedarik zinciri (TZ) maliyetini optimize etmek için DM sayısı, konumları, ölçeği ve kapasite düzeylerinin değiştirilmesini mümkün kılan bir model sunmaktır. TZ, beklenen talebi tedarikçi ve üretim tesislerinin kapasiteleri ile DM’lerin konum ve ölçeklerine bağlı olarak oluşan sabit ve değişken maliyet unsurlarını minimize edecek şekilde karma tam sayılı doğrusal problem olarak modellenmiştir. Önerilen model, yaklaşımın gerçek vakalardaki performansını sınamak için hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir şirketin TZA’sına uygulanmıştır. DM’ler için üç farklı strateji Insight Firması’nın ticari bir optimizasyon yazılımı (SAILS®) ile gerçek veriler ile 36 farklı senaryo altında çalıştırılmış ve farklı senaryolar için stratejilerin performansları karşılaştırılmıştır. SML yaklaşımının diğer stratejilerden tüm senaryolarda daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir.